Sức khỏe và an toàn

Đảm bảo cho tất cả chúng ta có một nơi an toàn để làm việc

Tập trung vào an toàn

Là một công ty sử dụng hóa chất, chúng tôi có trách nhiệm cao hơn cả trong việc đảm bảo sức khỏe và an toàn cho toàn bộ nhân viên và khách hàng của chúng tôi. Cam kết của chúng tôi về việc thực hiện các quy trình hoạt động an toàn được gắn vào các giá trị của công ty và cả Quy tắc ứng xử; và chúng tôi liên tục xem xét lại thói quen làm việc của mình để loại bỏ các rủi ro cho các đồng nghiẹp, đối tác kinh doanh và khách hàng của chúng tôi. 

An toàn xuất sắc trên toàn ban

Chương trình An toàn xuất sắc (Safety Excellence) của chúng tôi cung cấp khung sườn cho việc thúc đẩy cải thiện an toàn trong hầu hết các hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Là một phần của sáng kiến này, chúng tôi cung cấp cho các đồng nghiệp của mình những công cụ mà họ cần để báo cáo, đánh giá tất cả các sự cố, bao gồm cả những lần suýt xảy ra và chúng tôi chia sẻ những thông tin này giữa các đội nhóm để giúp ngăn chặn sự cố lặp lại. 

Chúng tôi đã giảm tỷ lệ tai nạn xuống 24% vào năm 2018. Tuy nhiên, một vụ tai nạn gây ảnh hướng tới nhiều người, và những nỗ lực của chúng tôi trong lĩnh vực này vẫn cần phải tiếp tục.

Loại bỏ các nguyên liệu thô bị cấm

Một số các nguyên liệu thô trong những sản phẩm của chúng tôi có khả năng gây hại cho con người và môi trường. Chúng được liệt vào danh sách các nguyên liệu cấm và chúng tôi cam kết loại bỏ chúng. Danh sách ưu tiên hàng đầu của chúng tôi tập trung vào các chất gây ung thư, gây đột biến và gây nhiễm độc (CMR) - và chúng tôi luôn cố gắng sử dụng những nguyên liệu thay thế an toàn hơn trong quá trình phát triển của mình, từ các sản phẩm mới phát triển cho tới việc tái thiết lập lại các sản phẩm hiện có. 

Những nguyên liệu thô có khả năng gây hại được biết đến là những nguyên liệu cấm. Chúng tôi đã loại bỏ 35 nguyên liệu cấm vào năm 2018. Tuy nhiên, do phạm vi mở rộng giới hạn của chúng tôi, việc tiêu thụ tăng 4%. Khi so sánh với sự tăng trưởng doanh thu, chúng tôi đã giảm được 15% mức tiêu thụ. 

Tìm hiểu thêm

Xem những gì hướng dẫn chúng tôi trong công việc
Tìm hiểu về những gì chúng tôi trông đợi ở các nhà cung cấp
Tạo báo cáo trên trang web tố giác của chúng tôi

Nghiên cứu sâu hơn

Tài liệu công ty Hempel
Báo cáo thường niên Hempel 2022
Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc
LOADING