Kho trên biển

Bảo dưỡng trên biển được thực hiện dễ dàng

Như bạn và thủy thủ đoàn của bạn đã biết, giữ cho con tàu của bạn trong tình trạng tốt giữa những lần cập cảng là điều không dễ dàng. Thời tiết cực đoan, tác động cơ học và các sự cố tràn hóa chất có thể gây hư hại con tàu của bạn, nhưng các điều kiện khắc nghiệt rên biển gây khó khăn cho việc sơn bảo trì. Cũng như khó khăn trong việc giữ được loại sơn phủ phù hợp sẵn trong kho khi bạn ở một nơi xa xôi, bạn cần một nhà cung cấp có thể cung cấp sơn phủ phù hợp, chất lượng cao ở bất cứ nơi nào bạn cập cảng. 

Đáp ứng nhu cầu sơn phủ trên toàn thế giới

Với các kho dự trữ trên toàn thế giới, chúng tôi đảm bảo cho thủy thủ của bạn có thể giữ được con tàu của bạn trong tình trạng tốt với nỗ lực tối thiểu. Các loại sơn phủ của chúng tôi dễ dàng áp dụng trên một loạt các chất nền, và có thể được sử dụng trong toàn bộ con tàu để đơn giản hóa việc bảo trì, và giữ lại sản phẩm mà bạn lựa chọn trong kho trên biển và giảm chi phí lưu trữ của bạn xuống mức tối thiểu. 

Đạt được việc giảm chi phí thực tế

Quản lý kho trên biển tốt nhiều hơn chỉ là sơn. Do vậy, chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ tối ưu hóa chi phí để giúp giảm sâu hơn chi phí lưu trữ và bảo trì của bạn. Thông qua việc theo dõi và phân tích dữ liệu, chúng tôi có thể đánh giá nhu cầu sơn phủ tương lai cho đội tàu của bạn, giúp tối ưu hóa hàng tồn kho của bạn từ cảng này sang cảng khác. Chúng tôi cũng cung cấp một công cụ lựa chọn cảng, dịch vụ quản lý hàng tồn kho và đào tạo bảo trì trên tàu thông qua phương pháp trực tuyến. 

Thiết lập các tiêu chuẩn mới cho hiệu suất và chất lượng quốc tế

Với Hempel, bạn có thể chắc chắn rằng sơn phủ của mình đáp ứng được các quy định của địa phương và quốc tế, và các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Chúng tôi có chứng nhận cho mọi khu vực hoạt động của kho trên biển của bạn, bao gồm cả thân tàu chở hàng, bế chứa nước và hơn thế nữa. Nhưng chúng tôi còn muốn làm nhiều hơn thế. Vì vậy, chúng tôi cũng làm việc với các cơ quan trong ngành để phát triển các tiêu chuẩn ngành mới. 

Đảm bảo chúng tôi cung cấp chất lượng phù hợp trên toàn cầu

 

Chúng tôi có chứng nhận cho mọi khu vực hoạt động của kho trên biển của bạn.

Câu chuyện tình huống

Hempadur Quattro XO cho phép các nhà ứng dụng Muehlhan làm việc suốt ngày đêm

Tải xuống tài nguyên

Tăng cường hiểu biết của bạn với một số tài nguyên và hướng dẫn về kho trên biển phổ biến nhất của chúng tôi.

Hempadur EM 35740 - Dễ dàng bảo vệ chống ăn mòn cho bể chứa ballast và hơn thế nữa
Tuyên bố Tuân thủ
Tuyên bố Tuân thủ (UK)
LOADING