Thăm dò và khai thác gần bờ

Những thách thức ăn mòn liên tục của bạn

Axít, xút ăn da, dung môi mạnh và hỗn hợp dầu và nước. Tất cả chúng đều có tính ăn mòn cao đối với miệng giếng, tàu áp suất và bể chứa của bạn. Đồng thời, ăn mòn hố khoan có thể tấn công ống vách trong quá trình khoan và sản xuất của bạn. Bất kể bạn đang xây dựng các công trình mới, khoan hoặc hoàn thành giếng hoặc duy trì các nhà máy hiện có của mình, bạn cần phải giữ tiến độ sản xuất chặt chẽ trong khi giữ an toàn cho môi trường của bạn. Và tất cả các nhà máy của bạn phải trông sắc nét để đảm bảo một thương hiệu mạnh mẽ và nhất quán.

Các giải pháp sơn phủ cho thông số kỹ thuật chính xác của bạn

Môi trường của bạn đòi hỏi sự bảo vệ chống ăn mòn tiên tiến, có khả năng chống lại hóa chất, nhiệt độ và ăn mòn trong khí quyển - và đó là những gì chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cung cấp một lượng lớn các giải pháp lớp phủ đã được chứng minh được thiết kế cho một loạt các yêu cầu về hiệu suất và hiệu quả.

 Mạng lưới các chuyên gia về thăm dò và khai thác gần bờ toàn cầu của chúng tôi có thể giúp bạn xác định các giải pháp sơn phủ phù hợp nhất với dự án của mình. Họ sẽ đảm bảo sự kết nối với các hoạt động toàn cầu của bạn, do đó bạn có thể duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao, nhất quán trên toàn bộ các nhà máy của mình. Và họ có thể hỗ trợ bạn trong việc ứng dụng tại bất kỳ địa điểm nào trên thế giới. 

Thiết lập các tiêu chuẩn mới cho hiệu suất và chất lượng quốc tế

 Khi hợp tác cùng Hempel, bạn có thể chắc chắn sơn phủ của bạn đáp ứng tất cả các quy định của địa phương và quốc tế - trong khi đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Các sản phẩm của chúng tôi được phê duyệt bởi các cơ quan chủ chốt trong ngành công nghiệp sơn, như Hội đồng sơn kết cấu thép (SSPC) và Hiệp hội kỹ sư ăn mòn quốc gia (NACE),  Viện dầu khí Mỹ (API) và hơn thế nữa. Chúng tôi cũng đóng góp vào sự phát triển tiêu chuẩn ngành trong tương lai bằng cách làm việc với các cơ quan trong ngành, đặc biẹt trong các lĩnh vực ăn mòn dưới lớp cách nhiệt, nhiệt độ cao và lớp lót bên trong. 

Đảm bảo chúng tôi cung cấp chất lượng phù hợp trên toàn cầu

Đảm bảo sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn cho điều kiện khắc nghiệt

Tải xuống tài nguyên

Tăng cường hiểu biết của bạn với một số tài nguyên và hướng dẫn về sơn phủ phổ biến nhất của chúng tôi

Các giải pháp đáng tin cậy cho ngành công nghiệp dầu khí
Tài liệu Hempaline Defend
LOADING