Hành vi đạo đức và tuân thủ

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi được xây dựng trên sự tin tưởng mà chúng tôi kiếm được mỗi ngày

Tạo dựng niềm tin

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp sơn phủ toàn cầu đáng tin cậy hàng đầu thế giới. Chúng tôi làm việc để có được sự tin tưởng này mỗi ngày. Từ cách chúng tôi giao dịch với những công ty khác thông qua sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, chúng tôi cam kết luôn luôn thực hiện kinh doanh một cách đạo đức, tôn trọng và trung thực.

Quy tắc ứng xử

Quy tắc ứng xử của nhân viên là kim chỉ nam cho công việc kinh doanh của chúng tôi. Nó mô tả cách mà chúng tôi nên cư xử trong công việc hàng ngày, bao gồm cả cách chúng tôi tự ứng xử khi làm việc với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác kinh doanh, các nhà cung cấp và các bên liên quan khác. Được lập dựa trên các giá trị mạnh mẽ của chúng tôi, Quy tắc ứng xử nhân viên của chúng tôi xác nhận cam kết của chúng tôi tuân thủ tất cả các luật hiện hành và luôn luôn hành động một cách có đạo đức, bền vững và có trách nhiệm với xã hội. 

 Quy tắc ứng xử nhân viên của chúng tôi hiện có sẵn bằng 16 ngôn ngữ: 

 

 

Đường dây nóng đạo đức

Bất kỳ ai cũng có thể khiếu nại thông qua trang web tố giác bên ngoài của chúng tôi

Cam kết minh bạch

Chúng tôi cam kết trở thành một trong những nhà cung cấp sơn phủ đáng tin cậy nhất thế giới. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi có Chính sách đạo đức kinh doanh và Quy tắc ứng xử bao gồm tất cả các khía cạnh công việc của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra rằng có thể có những lúc chúng tôi hoặc các cá nhân trong tổ chức của chúng tôi không tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức cao này. Nếu điều đó xảy ra thì rất cần thiết để báo cáo những vi phạm này một cách minh bạch.

Bất cứ ai - dù là nội bộ hay bên ngoài - đều có thể báo cáo các vi phạm hoặc mối lo ngại tiềm ẩn liên quan đến Chính sách đạo đức kinh doanh hoặc Quy tắc ứng xử của chúng tôi thông qua Đường dây nóng đạo đức Hempel. Được nắm giữ bởi một bên thứ ba độc lập, Đường dây nóng đạo đức Hempel cho phép báo cáo ẩn danh và đảm bảo rằng tất cả các báo cáo được nhanh chóng theo dõi với một cuộc điều tra nội bộ Hempel khách quan và độc lập.

Quy tắc ứng xử của Đối tác kinh doanh

à một công ty toàn cầu nổi tiếng về việc cung cấp các giải pháp đáng tin cậy, chúng tôi tin rằng việc tất cả các đối tác kinh doanh của chúng tôi hoạt động phù hợp với chúng tôi và góp phần vào việc thực hiện các tiêu chuẩn đạo đức và liêm chính như chúng tôi đang làm là điều cần thiết. Cùng tìm hiểu những gì chúng tôi mong đợi từ các đối tác kinh doanh.

Quy tắc ứng xử của Đối tác kinh doanh của chúng tôi hiện có sẵn bằng những ngôn ngữ sau: 

Nghiên cứu sâu hơn

Tài liệu công ty Hempel
Báo cáo thường niên Hempel 2022
Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc
Chúng tôi là một thành viên sáng lập của nhóm Phản đối thanh toán thuận lợi
LOADING