Công cụ

Tạo màu phù hợp

Với công cụ chuyển đổi màu của chúng tôi, bạn có thể kết hợp các sắc thái màu với RAL tương đương của bạn và ngược lại. Bạn cũng có thể nhận dạng các màu tương tự và các nhóm màu, khám phá các sắc độ phổ biến nhất của chúng tôi, ngay lập tức. 

Tham khảo hướng dẫn hóa học của chúng tôi

Khi bạn cần thông tin về các hóa chất trong các giải pháp của chúng tôi, bao gồm các thuộc tính hóa học và các ứng dụng phổ biến nhất, hãy truy cập hướng dẫn bảo vệ của chúng tôi để có cái nhìn tổng quan dễ dàng. Những hướng dẫn này được thiết kế để giáo dục cho bạn và nhân viên của bạn về các chất liệu mà bạn đang làm việc cùng.

LOADING