Chất lượng bạn có thể trông cậy

Cho dù hiện tại bạn đang tập trung vào dự án nào, bạn cần biết rõ lớp sơn phủ của mình sẽ hoạt động như yêu cầu và đứng vững trước thử thách của thời gian. Nhưng bạn cũng muốn tối thiểu hóa tác động lên môi trường và duy trì một nơi làm việc an toàn cho nhân viên. 

Đó là lý do tại sao, ở Hempel, chúng tôi vận hành hệ thống Quản lý Chất lượng, Sức khỏe, An toàn & Môi trường được chứng nhận bởi Kiểm định chất lượng đăng ký của Lloyd (LRQA), cho toàn bộ nhà máy và văn phòng của chúng tôi. Bao gồm ISO, NORSOK và OHSAS, những chứng chỉ này là một phần sự cống hiến của chúng tôi để làm việc như một công ty thống nhất và mang tới các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao một cách đồng đều, bất kể chúng tôi hoạt động ở đâu trên thế giới. 

Tải xuống chứng chỉ

ISO 12944

Tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống ăn mòn

 ISO 12944 là tiêu chuẩn quốc tế chính về ăn mòn thép và sơn, và chúng tôi coi đây là một trong những tiêu chuẩn thiết yếu để lựa chọn hệ thống sơn Hempel đầy đủ nhất để bảo vệ các cấu trúc của bạn khỏi bị ăn mòn. Vì quản lý chất lượng của chúng tôi cũng đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001, chúng tôi cung cấp chất lượng đồng nhất trên toàn cầu.

NORSOK M-501

Tiêu chuẩn để bảo vệ các công trình ngoài khơi

Tiêu chuẩn NORSOK M-501 phác thảo các yêu cầu chuẩn bị bề mặt và lớp phủ bảo vệ cho các giàn khoan ngoài khơi và các nhà máy của chúng. Chúng tôi sản xuất các lớp phủ được tối ưu hóa để đáp ứng tiêu chuẩn này và chúng tôi có sẵn một loạt các tài nguyên để giúp bạn đáp ứng điều đó. 

LOADING