Hướng dẫn kỹ thuật

Tận dụng tối đa các sản phẩm của Hempel

Hempel có vô số sản phẩm được thiết kế cho nhiều lĩnh vực và điều kiện phơi nhiễm. Điều cần thiết là sơn các sản phẩm này lên bề mặt được chuẩn bị đúng cách bằng phương pháp thi công sơn chính xác, để đạt được hiệu suất mong đợi của hệ thống sơn phủ.

Tại Hempel, chúng tôi đã chuẩn bị một số Hướng dẫn kỹ thuật để giúp bạn tận dụng tối đa các sản phẩm của chúng tôi. Các tài liệu được thiết kế để sử dụng chuyên nghiệp và cung cấp lời khuyên chung. Nếu bạn nghi ngờ hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về các chi tiết cụ thể, đại diện Hempel tại địa phương sẽ luôn sẵn sàng trợ giúp.

Ghi chú giải thích cho PDS

Sửa chữa và bảo trì

Kiểm soát và kiểm tra chất lượng

LOADING