Cập cảng khô

Ủy quyền tàu của bạn để hoàn thành công việc

Tất cả mọi người đều biết rằng những con tàu đang hoạt động trong môi trường phức tạp và cạnh tranh, nơi mà tối ưu hóa và tiết kiệm là cốt yếu. Khi một con tàu rời khỏi cảng khô, nó sẽ phải chiến đấu với sự bám bẩn ở các vùng nước khác nhau, với các mô hình giao dịch không thể đoán trước trong nhiều năm. Chúng tôi cũng biết răng các con tàu trung bình mất đến 20% hiệu quả, dẫn đến chi phí tăng. Do vậy, việc chọn loại sơn phủ thân tàu phù hợp có thể đáng giá từng phút trong khi cập cảng khô. 

Với các giải pháp sơn phủ của chúng tôi, bạn có thể: 

  • Giảm việc mất mát tốc độ
  • Phòng chống nguy cơ bám bẩn
  • Giảm thời gian ngưng hoạt động của tàu
 

Giảm chi phí nhiên liệu và bảo trì của bạn

Khi hợp tác cùng Hempel, bạn được hưởng lợi ích từ hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sơn phủ tàu biển. Các giải pháp đầu ngành của chúng tôi được phát triển để tiết kiệm nhiên liệu, cắt giảm khí thải và bảo vệ những con tàu khỏi sự ăn mòn. Đó là lý do tại sao các công ty hàng hải toàn cầu thành công nhất luôn dựa vào các loại sơn phủ tiết kiệm nhiên liệu của chúng tôi để giảm bớt chi phí, và sử dụng các chuyên gia của chúng tôi để giúp phân tích tổn thất về tốc độ với giải pháp SHAPE (Hệ thống dành cho hiệu suất thân tàu và cánh quạt chân vịt) của chúng tôi. 

Do sự hiện diện toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp sơn phủ ngay khi bạn cần chúng, bất kể bến cảng ở nơi nào. Và bạn luôn có thể chuyển sang hợp tác với Dịch vụ Hempel, để đảm bảo cho các lớp sơn phủ của bạn được áp dụng hiệu quả. 

Thiết lập các tiêu chuẩn mới cho hiệu suất và chất lượng quốc tế

Với Hempel, bạn có thể chắc chắn rằng sơn phủ của bạn đáp ứng được các quy định địa phương và quốc tế, cùng với các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Chúng tôi là những người đóng góp chính cho ISO 19030, định nghĩa các phương pháp đo lường sự thay đổi trong hiệu suất thân tàu và chân vịt. Và nếu bạn lo ngại về các quy định Ngưỡng lưu huỳnh 2020, chúng tôi cũng có các giải pháp giúp cho hoạt động của bạn tuân thủ các quy định này trong khi cắt giảm lượng khí thải. 

Đảm bảo chúng tôi cung cấp chất lượng phù hợp trên toàn cầu

 

Đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn cho hiệu suất thân tàu và chân vịt

Đọc câu chuyện tình huống của chúng tôi

Lấy cảm hứng từ một số dự án cảng khô mới nhất của chúng tôi trên khắp thế giới.

Neptune Lines chuyển nhiều tàu sang sử dụng Hempaguard hơn
Ứng dụng Hempaguard X7 trong Tầm nhìn trên biển
Euronav lựa chọn Hempaguard sau kết quả ấn tượng
Lấy cảm hứng và khám phá nhiều hơn những câu chuyện tình huống về Tàu biển của chúng tôi

Tải xuống tài nguyên

Tăng cường hiểu biết của bạn với một số tài nguyên và hướng dẫn về cảng khô phổ biến nhất của chúng tôi

Tối đa hóa hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu với SHAPE ( Hệ thống dành cho Hiệu suất thân tàu và chân vịt)
Công nghệ kiểm soát bám bẩn
Tuyên bố Tuân thủ
Tuyên bố Tuân thủ (UK)
LOADING