Welcome to the Hempel website

If you would like to find information and view content more relevant to your current location, please select another country or region

Xin chào, chúng tôi là Hempel

Chúng tôi giúp bạn bảo vệ những tài sản giá trị nhất với các loại sơn phủ chất lượng cao của chúng tôi

Tìm thông tin sản phẩm

Tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về bất kỳ sản phẩm Hempel nào. Tìm kiếm danh sách sản phẩm của chúng tôi hoặc truy cập trung tâm tải về của chúng tôi.

Nhận hỗ trợ

Kết nối với sự hỗ trợ bạn cần để hoàn thành công việc ngay.

Trở thành một khách hàng của Hempel

Quan tâm đến việc đưa sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi vào thử nghiệm? Liên hệ với nhân viên bán hàng hoặc một nhà phân phối của chúng tôi ở gần bạn.

Truy cập Hempel của tôi

Đặt và theo dõi đơn đặt hàng sản phẩm và dịch vụ của bạn tại đây. Đăng nhập vào My Hempel hoặc tìm hiểu thêm.

Bắt đầu một công việc tại Hempel

Hempel là một nơi tuyệt vời để thử thách bản thân và mở rộng tầm nhìn của bạn. Kiểm tra vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tìm hiểu thêm về làm việc tại Hempel.

Tìm kiếm thông tin cho báo chí

Nhận tất cả các tin tức mới nhất về diễn biến tại Hempel. Đọc thông cáo báo chí của chúng tôi hoặc liên hệ với bộ phận báo chí của chúng tôi.

LOADING