Dầu khí

Thăm dò khai thác hay lọc hóa dầu, xa bờ hay gần bờ, khám phá thế giới bảo vệ chống ăn mòn cho những tài sản sản xuất giá trị nhất của bạn. Từ tàu khoan, giàn khoan hay các đơn vị sản xuất nổi cho tới các giàn cố định và các thiết bị ngầm dưới biển, chúng tôi bảo vệ cho bạn. 

Tải xuống tài nguyên

Lấy cảm hứng từ một số tài liệu về sơn phủ dầu khí mới nhất của chúng tôi

Các giải pháp đáng tin cậy cho ngành công nghiệp dầu khí
Tài liệu Versiline CUI
Tài liệu Hempaline Defend
Tài liệu Avantguard
LOADING