Sử dụng ISO để giúp bảo vệ tài sản của bạn

ất cả các kết cấu thép tiếp xúc với khí quyển, dưới nước hoặc chìm trong đất, đều bị ăn mòn. Tiêu chuẩn ISO 12944 giúp đảm bảo chống ăn mòn thích hợp và bao gồm thông tin quan trọng về công nghệ sơn, tiêu chí lựa chọn sơn và yêu cầu chuẩn bị bề mặt.

Phiên bản mới nhất của ISO 12944 được phát hành vào năm 2018, và nó bao gồm các bản cập nhật về thành phần được đề xuất của các hệ thống sơn, bao gồm số lượng lớp phủ được đề xuất, độ dày màng khô và hơn thế nữa. Các chuyên gia của chúng tôi có thể giúp bạn sử dụng các tiêu chuẩn mới nhất để bảo vệ tài sản có giá trị của bạn.

Làm thế nào để lựa chọn được hệ sơn phủ phù hợp

Các tiêu chí và hướng dẫn của ISO, giúp bạn chọn hệ thống sơn phù hợp cho dự án của mình. Bạn có thể có được cái nhìn tổng quan về các hướng dẫn và cách đưa chúng vào sử dụng trong tài liệu ISO của chúng tôi, đã được chuẩn bị theo phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế ISO 12944.

Câu hỏi thường gặp về cập nhật ISO 12944

ISO 12944 được phát triển vào những năm 1990 và phiên bản đầu tiên được xuất bản vào năm 1998. Nó được cập nhật vào năm 2018 để bao gồm những thay đổi tác động đến cách bảo vệ thép chống ăn mòn bằng cách sử dụng sơn. Nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp nhất về các thay đổi, cách chúng sẽ ảnh hưởng đến bạn và cách đưa chúng vào sử dụng thực tế.

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu ISO

 Nếu bạn muốn tìm hiểu các thay đổi về ISO 12944 chi tiết hơn, hãy đăng ký hội thảo trực tuyến theo yêu cầu của chúng tôi. Bạn có thể tìm hiểu các sự kiện chính về bảo vệ chống ăn mòn, ISO 12944 bao gồm những gì và những thay đổi đã được thực hiện trong năm 2018.

LOADING