Nhiệt điện

Chiến đấu với ăn mòn trong suốt quá trình hoạt động của bạn

Khi nói đến các nhà máy nhiệt điện than, dầu và khí đốt cũng như các thiết bị phát điện, các điều kiện quy trình phức tạp có thể dẫn đến ăn mòn cực độ, cả bên trong lẫn bên ngoài. Nếu nhà máy của bạn nằm ở khu vực ven biển hoặc khu công nghiệp, nguy cơ có thể còn cao hơn. Bảo trì cẩn thận và liên tục là cách duy nhất để tránh ăn mòn, nhưng nó có thể tốn kém và bạn có thể phải tính đến các mức phạt tích lũy. Cho dù công ty của bạn là  công ty địa phương hay toàn cầu, chúng tôi có thể giúp bạn duy trì các tiêu chuẩn bảo trì cao trên khắp các nhà máy của bạn.

Giảm chi phí bảo trì với phòng chống ăn mòn tiên tiến

/Được phát triển để ngăn chặn sự ăn mòn trong môi trường khắc nghiệt, hệ thống lớp phủ tiên tiến của chúng tôi có thể giúp bạn giảm chi phí bảo trì và cải thiện lợi tức đầu tư vào các nhà máy mới. Các giải pháp chống ăn mòn của chúng tôi được thiết kế đặc biệt cho các môi trường được tìm thấy trong các nhà máy nhiệt điện - và sự đổi mới liên tục của chúng tôi tập trung vào những thách thức mà bạn gặp phải.

Thiết lập các tiêu chuẩn mới cho hiệu suất và chất lượng quốc tế

Khi hợp tác với Hempel, bạn có thể chắn chắn rằng sơn phủ của mình đáp ứng các quy định của địa phương và quốc tế cùng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Các sản phẩm và hệ thống sơn phủ của chúng tôi đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế chủ yếu được dùng trong ngành công nghiệp sơn phủ, như ISO cho tất cả các loại ăn mòn liên quan đến nhiệt điện. Chúng tôi cũng đóng góp cho sự phát triển của tiêu chuẩn ngành bằng cách làm việc cùng các cơ quan và ủy ban trong ngành. 

Đảm bảo chúng tôi cung cấp chất lượng phù hợp trên toàn cầu

Đảm bảo sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn cho điều kiện khắc nghiệt

Tải xuống tài nguyên

 Tăng cường hiểu biết của bạn với một số tài nguyên và hướng dẫn về sơn phủ phổ biến nhất của chúng tôi

Tài liệu về sản xuất nhiệt điện
Avantguard: Bảo vệ chống ăn mòn vượt trội
Hempaprime Multi 500: Khô nhanh để cải thiện năng suất
LOADING