Khai thác mỏ

Giữ cho các thiết bị khai thác mỏ của bạn làm việc

Cho dù dự án của bạn nằm ở đâu, bạn có thể trông cậy vào hệ thống sơn phủ tiên tiến của chúng tôi. Được thiết kế để bảo vệ lâu dài cho các thiết bị nghiền rung, sơn phủ của chung tôi bảo vệ thép khỏi các yếu tố ăn mòn thô trong quá trình khai thác. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các loại lớp lót bể để bảo vệ các tế bào tuyển nổi, các bể chất làm đặc và các container khác chống lại các hóa chất lỏng khắc nghiệt được sử dụng trong quá trình khai thác khoáng sản. Tất cả các giải pháp của chúng tôi đều có sẵn trên toàn cầu, và bạn luôn có thể gọi Dịch Vụ Hempel để hỗ trợ kỹ thuật đặt biệt hoặc ứng dụng cho bất kỳ dự án nào ở bất kỳ địa điểm nào. 

Bảo vệ toàn cầu nhất quán cho các điều kiện khắc nghiệt

 Cho dù dự án của bạn nằm ở đâu, bạn có thể trông cậy vào hệ thống sơn phủ tiên tiến của chúng tôi. Được thiết kế để bảo vệ lâu dài cho các thiết bị nghiền rung, sơn phủ của chung tôi bảo vệ thép khỏi các yếu tố ăn mòn thô trong quá trình khai thác. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các loại lớp lót bể để bảo vệ các tế bào tuyển nổi, các bể chất làm đặc và các container khác chống lại các hóa chất lỏng khắc nghiệt được sử dụng trong quá trình khai thác khoáng sản. Tất cả các giải pháp của chúng tôi đều có sẵn trên toàn cầu, và bạn luôn có thể gọi Dịch Vụ Hempel để hỗ trợ kỹ thuật đặt biệt hoặc ứng dụng cho bất kỳ dự án nào ở bất kỳ địa điểm nào. 

Thiết lập các tiêu chuẩn mới cho hiệu suất và chất lượng quốc tế

Khi hợp tác cùng Hempel, bạn có thể chắc chắn sơn phủ của bạn đáp ứng tất cả các quy định của địa phương và quốc tế - trong khi đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Các sản phẩm của chúng tôi được phê duyệt bởi các cơ quan chủ chốt trong ngành công nghiệp sơn, như Hội đồng sơn kết cấu thép (SSPC) và Hiệp hội kỹ sư ăn mòn quốc gia (NACE) và nhiều hơn nữa. Chúng tôi cũng đóng góp vào sự phát triển của các tiêu chuẩn công nghiệp trong tương lai bằng cách làm việc với các cơ quan trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực ăn mòn dưới lớp cách nhiệt, nhiệt độ cao và lớp lót bên trong.

Đảm bảo chúng tôi cung cấp chất lượng phù hợp trên toàn cầu

Lựa chọn hệ thống phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế chủ yếu về chống ăn mòn thep bằng sơn

Đổi mới bền vững tạo nên sự khác biệt

/Nếu công ty của bạn được đo lường dựa trên dấu chân môi trường của mình, bạn cần sự đổi mới bền vững, tạo ra một cú hích và giảm chất thải một cách hiệu quả. Chúng tôi đầu tư vào việc liên tục phát triển các loại sơn phủ VOC thấp và không chứa thiếc mạnh mẽ hơn để giúp bạn đạt được các mục tiêu về môi trường và giảm thiểu cho nhân viên của bạn tiếp xúc với các hóa chất độc hại.

Tải xuống tài nguyên

Tăng cường hiểu biết của bạn với một số tài nguyên và hướng dẫn phổ biến nhất của chúng tôi cho thiết bị khai thác.

Hempaline Defend: Giải pháp lót hiệu suất cao
Khai thác và chế biến khoáng sản: Lớp phủ bảo vệ đáng tin cậy
Cơ sở hạ tầng: Lớp phủ bảo vệ đáng tin cậy
LOADING