Hempaline

Lớp lót Hempaline Defend của chúng tôi được thiết kế đặc biệt cho môi trường khắc nghiệt trong lĩnh vực sản xuất điện và dầu khí.

Đáng tin cậy trong các môi trường đầy thách thức

Được thiết kế đặc biệt cho môi trường phục vụ khắc nghiệt, sơn phủ Hempaline Defend của chúng tôi giúp bạn tối đa hóa thời gian hoạt động thông qua thời gian sử dụng lâu hơn, giảm thiểu sự bảo trì và trở lại phục vụ nhanh hơn.

rong môi trường phục vụ khắc nghiệt, bạn cần một giải pháp sơn phủ cung cấp sự bảo vệ tiên tiến chống lại sự thay đổi pH cực đoan, nhiệt độ cao, sự mài mòn và một loại các loại hóa chất và dung môi. Đối với một lớp phủ mà bạn có thể tin vậy trong những điều kiện như vậy, không có gì khác ngoài lớp lót Hempaline Defend đã được kiểm chứng của chúng tôi. 

Lớp lót Hempaline Defend Epoxy

Lý tưởng cho đáy bể chứa, tàu xử lý và khu vực chứa thứ cấp

Lớp lót Hempaline Defend Vinyl Ester

Lý tưởng cho đường ống dẫn FGD DE1, thiết bị lọc và các thiết bị khác của nhà máy điện. Tất cả các giải pháp Hempaline Defend của chúng tôi bao gồm các lớp lót bảo dưỡng danh để đảm bảo tài sản của bạn trở lại phục vụ nhanh hơn. 

Tìm hiểu thêm

Lớp lót Hempaline của chúng tôi bảo vệ cho tài sản của bạn
Công ty dầu Major US lựa chọn Hempaline
LOADING