Standarder för skydd av dina offshoreanläggningar

Vad är NORSOK M-501?

NORSOK är en serie standarder för olje- och gasbolag som utarbetats av den norska petroleumindustrin. NORSOK M-501 innehåller krav för förbehandling och skyddsfärg på anläggningar till havs. För att dina tillgångar ska få ett optimalt skydd föreskriver standarden ett antal system som bygger på generiska färgtyper och systemets minsta filmtjocklek.

Vi har en rad resurser som kan hjälpa dig att tillämpa NORSOK M-501.

Guide till NORSOK-system

System 1

System 1 används för konstruktionsstål och exteriöra delar av utrustning, rörledningar på fartyg och oisolerade ventiler som exponeras för drifttemperaturer under 120 °C (248 °F).

System 2

System 2 används för områden med drifttemperaturer över 120 °C (248 °F) och/eller områden under isolering osv.

System 3

System 3 används för invändiga ytor i tankar och behållare av kolstål, såsom dricksvattenbehållare, ballasttankar, processkärl m.m.

System 4

Färgsystem 4 används för gångbroar, utrymningsvägar och lossningsplatser.

System 5

System 5 används för epoxibaserat brandskydd (5A) och cementbaserat brandskydd (5A).

System 6

System 6 omfattar andra metaller som kräver målning, inklusive rostfritt stål och aluminium, varmförzinkat stål och isolerade rör och behållare i rostfritt stål.

System 7

System 7 används för nedsänkt kolstål och rostfritt stål, inkluderat splashzonen.

System 8

System 8 används för kolstål med en högsta drifttemperatur på 80 °C (176 °F) i helt torra och välventilerade inomhusmiljöer.

System 9

System 9 används för massproducerade ventiler i kolstål med drifttemperaturer upp till 150 °C (302 °F).

Ladda ner material

Den kompletta guiden till NORSOK M-501

Hämta den kompletta guiden till Hempels NORSOK-färgsystem. Här hittar du även svar på vanliga frågor.

Introduktion till NORSOK M-501

Ta reda på mer om NORSOK M-501 och läs varför Hempel tillhandahåller system som är specifikt anpassade efter denna standard.

Vanliga frågor om NORSOK M-501

Se en omfattande lista över vanliga frågor om NORSOK M-501 och Hempelsystem som uppfyller standarden.

LOADING