Använd ISO för att skydda dina tillgångar

Alla stålkonstruktioner som exponeras för atmosfären, är nedsänkta i vatten eller nedgrävda i jord utsätts för korrosion. ISO 12944-standarden säkerställer rätt korrosionsskydd och innehåller viktig information om färgteknologi, kriterier för rätt färgval samt nödvändig förbehandling av ytan.

Den senaste utgåvan av ISO 12944 kom 2018 och innehåller uppdaterade rekommendationer för sammansättning av färgsystem, exempelvis antal skikt, torrfilmstjocklek med mera. Våra experter kan hjälpa dig att tillämpa de senaste standarderna för att skydda dina värdefulla tillgångar.

Så väljer du rätt färgsystem

Kriterierna och riktlinjerna i ISO hjälper dig att välja rätt färgsystem för ditt projekt. Du kan få en översikt över riktlinjerna och hur de används i vår ISO-broschyr, som utarbetats i enlighet med den senaste utgåvan av den internationella standarden ISO 12944.

Vanliga frågor om uppdateringar av ISO 12944

ISO 12944 utarbetades på 1990-talet och den första utgåvan publicerades 1998. Den uppdaterades 2018 och innehåller ändringar som påverkar hur man använder färg för korrosionsskydd av stål. Här får du svar på de vanligaste frågorna om ändringarna, hur de påverkar dig och hur du tillämpar dem i praktiken.

LOADING