Kvalitet du kan lita på

Du måste kunna lita på att dina färger kommer att hålla i längden och klara påfrestningarna de utsätts för. Men du behöver också minska miljöpåverkan och se till att arbetsplatsen är säker för de anställda.

Därför använder vi på Hempel ett ledningssystem för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö som är certifierat av Lloyd’s Register (LR) och som täcker alla våra fabriker och kontor. Tillsammans med certifiering från ISO och NORSOK ingår detta i vår strävan att vara ett enhetligt företag som levererar samma höga produkt- och tjänstekvalitet över hela världen. Dessutom genomgår våra produkter omfattande tester i enlighet med den senaste branschvägledningen.

Läs Hempels policyer
Ladda ner certifieringar

ISO 12944

Den internationella standarden för jämförelse av beläggningsprestanda i korrosiva miljöer

ISO 12944 är den främsta internationella standarden för korrosionsskydd av stål, och vi ser det som ett av de viktigaste hjälpmedlen för att välja rätt Hempelfärger som skydd för dina konstruktioner. Eftersom vårt kvalitetsstyrningssystem även uppfyller kraven i ISO 9001 kan vi leverera pålitlig kvalitet världen över.

NORSOK M-501

Den ledande specifikationen för skydd av offshoreanläggningar

NORSOK M-501 beskriver förbehandling av ytor och anger kraven för skyddsfärg på anläggningar till havs. Vi producerar färger som optimerats för att uppfylla denna standard och har en rad resurser som kan hjälpa dig med detta.

LOADING