Bruk ISO til og hjelpe deg å beskytt dine verdier

Alle stålkonstruksjoner som utsettes for atmosfærisk påvirkning, enten de er under vann eller nedsenket i jord, vil skades av korrosjon. ISO 12944-standarden hjelper deg og sørger for nødvendig korrosjonsbeskyttelse. Den inneholder viktig informasjon om malingsteknologi, kriterier for valg av maling og krav til overflateforberedelser.

Den nyeste versjonen av ISO 12944, som ble utgitt i 2018. Den inneholder oppdatert informasjon om anbefalt sammensetting av malingssystemer, bl.a. anbefalt antall strøk, tørrfilmtykkelse m.m. Våre fageksperter kan hjelpe deg med å benytte de nyeste standardene for å beskytte dine verdier.

Slik velger du riktig Malingssystem

ISO sine kriterier og retningslinjer hjelper deg med å velge riktig malingssystem til ditt prosjekt. Du får en oversikt over retningslinjene og hvordan du bruker dem i vår ISO-brosjyre. Den er satt opp i henhold til den nyeste utgaven av den internasjonale standarden ISO 12944.

Ofte stilte spørsmål om ISO 12944-oppdateringer

ISO 12944 ble utviklet på 1990-tallet og den første utgaven kom ut i 1998. Den ble oppdatert i 2018 for å få med endringer som omhandler hvordan man beskytter stål mot korrosjon ved hjelp av maling. Finn svar på ofte stilte spørsmål angående endringene, hvordan de vil påvirke deg og hvordan du tar dem i bruk.
LOADING