Vindkraft

En partner till vindkraftsindustrin sedan starten

Oavsett om du arbetar med torn eller fundament, maskinhus eller rotorblad, landbaserade eller havsbaserade kraftverk, har du en viktig uppgift: att minska den totala produktionskostnaden (LCoE). Men i dagens globala värld är det inte lätt att säkra en jämn tillgång på vindkraft. Vi har från första början samarbetat med huvudintressenter för att utveckla kostnadseffektiva och högpresterande färgsystem för vindkraftverk. På så sätt kan vi sänka din LCoE och stärka vindkraften i konkurrensen med fossila bränslen och annan elproduktion.

Vårt engagemang för vindkraft

Eftersom vi har en global närvaro i viktiga vindkraftsområden kan vi leverera skräddarsydda och långsiktiga lösningar som ökar produktionskapaciteten. Många av våra bästsäljande produkter har utvecklats i nära samarbete med kunder, exempelvis våra snabbtorkande färger för torn. Detta gör att vi hela tiden flyttar gränserna för vad som är möjligt. Dessutom kan vi använda vår erfarenhet av automatiserad målning för att öka din produktionskapacitet.

När du samarbetar med Hempel får du en enda kontaktpunkt så att allt blir enkelt och smidigt. Du får även tillgång till Hempels globala team av tekniska rådgivare som är redo att ge support var du än befinner dig, även i din fabrik.

Upptäck våra bästsäljande lösningar för vindkraft

  • Hempadur 4774Dutmärkt långvarigt skydd för stål, även i de hårdaste miljöerna 
  • Hempathane 5561B – robusta täckfärger som utvecklats för att skydda stål i aggressiv atmosfär
  • Avantguardöverlägset korrosionsskydd för turbiner, rotorblad och fundament
  • Hemparea DTM – när du behöver en mycket snabbtorkande färg för applicering direkt på metall (DTM)
  • Hemparea UHSS – när du behöver ett snabbtorkande system med mycket hög torrhalt (UHSS)
Hög kvalitet och hållbarhet går hand i hand

Vi ser till att dina färger alltid uppfyller lokala och internationella bestämmelser och når upp till högsta kvalitetsnivå. Vi bidrar även till utvecklingen av framtida standarder genom att samarbeta med olika branschorgan och branschorganisationer, bland andra APQP4Wind. Och för att hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål arbetar vi ständigt på att ta fram robustare färger med låg VOC-halt och hög torrhalt – hållbara lösningar som gör dig stark i konkurrensen.

Garanterar att vi levererar samma kvalitet världen över

Säkerställer att våra produkter når upp till standarder för krävande offshoremiljöer

Läs om våra projekt

Hämta inspiration från några av våra senaste vindkraftsprojekt världen över.

Hempel skyddar vindturbiner världen över
Hempel bidrar till förnyelsebar energi i Nederländerna

Ladda ner material

Vässa din kunskap med några av våra populäraste broschyrer.

Lösningar för vindkraftverk
LOADING