Värmekraft

Effektivt korrosionsskydd på alla dina anläggningar

Kol-, olje- och gaskraftverk och utrustning för elproduktion utsätts ofta för extrem korrosion, både invändigt och utvändigt. Ligger de i ett kustområde eller en industriregion blir risken ännu större. Enda sättet att förhindra korrosion är att utföra noggrant och fortlöpande underhåll. Men detta kan vara kostsamt, och därtill kommer eventuellt vite. Vi kan hjälpa dig att hålla en hög underhållsstandard vid alla dina anläggningar, oavsett om ditt företag är lokalt eller globalt.

Minska underhållskostnaderna med avancerat korrosionsskydd

Våra avancerade korrosionsskydd för tuffa miljöer kan minska underhållskostnaderna och öka avkastningen på dina investeringar i nya anläggningar. De har utformats specifikt för de förhållanden som är vanliga vid värmekraftverk – och våra experter utvecklar fortlöpande nya lösningar på de utmaningar du möter.

Vi höjer ribban för internationell prestanda och kvalitet

När du samarbetar med Hempel kan du lita på att dina färger uppfyller både lokala och internationella bestämmelser och når upp till högsta kvalitetsnivå. Våra produkter och system uppfyller de främsta internationella standarderna, exempelvis ISO, för alla korrosivitetsklasser som är relevanta för värmekraftverk. Vi bidrar även till utvecklingen av framtida standarder genom att samarbeta med olika branschorgan och kommittéer.

Garanterar att vi levererar samma kvalitet världen över

Säkerställer att våra produkter uppfyller standarder för krävande miljöer

Ladda ner material

Vässa din kunskap med några av våra populäraste broschyrer.

Avantguard® - Aktiverade zinkprimers
LOADING