Tekniska riktlinjer

Få ut det mesta av Hempels produkter

Hempel har en mängd produkter som är utformade för att användas till många olika områden och exponeringsförhållanden. För att uppnå den förväntade prestandan på beläggningssystemet är det viktigt att använda sig av rätt appliceringsmetod samt att applicera dessa produkter på en yta som har förberetts på rätt sätt.

På Hempel har vi utarbetat ett antal tekniska riktlinjer för att hjälpa dig att få ut mesta av våra produkter. Dokumenten är avsedda för professionellt bruk och ger allmänna råd. Om du är osäker eller har några frågor om specifika detaljer finns din lokala Hempel-representant tillgänglig för att hjälpa dig.

Förklaringar till PDS

Reparation och underhåll

Härdning

Kvalitetskontroll och inspektion

LOADING