Hempadur Avantguard 750

Beskrivning

Hempadur Avantguard 750 är en aktiverad, zinkrik epoxybeläggning som uppfyller kraven i nivå 2, typ II i SSPC Färg-20, 2019 och ISO 12944-5, 2018. Produkten överensstämmer till fullo med ASTM D520 typ II och Europarådets och kommissionens direktiv 2004/42/EG, färgdirektivet om begränsning av flyktíga organiska ämnen, underkategori j.
 • Funktioner

  Reducerar effekten av korrosion och erbjuder utmärkt galvaniskt skydd. Snabbtorkande grundfärg med korta intervaller för övermålning. Utmärkt mekanisk styrka, även vid temperaturcykler, med förbättrad tolerans för hög filmtjocklek genom hög flexibilitet och en självläkande effekt. Överlägsen tolerans för hög relativ luftfuktighet under applicering. Härdar ner till temperaturer på -10 °C [14 °F].
 • Rekommenderad användning

  Hempadur Avantguard 750 rekommenderas som en mångsidig grundfärg för långtidsskydd av stål i extrema korrosionsmiljöer, inklusive offshore.
 • Marknader och tillämpning

  Infrastructure/Civil structures
  Infrastructure/Mining
  Infrastructure/Bridges
  Infrastructure/Infrastructure others
  Oil and Gas/Downstream
  Oil and Gas/Upstream offshore
  Oil and Gas/Upstream onshore
  Oil and Gas/Pipe coatings
  Rail/Rail
  Thermal Power/Thermal power
  Wind/Wind towers
LOADING