Hempel bidrar till förnyelsebar energi i Nederländerna

Hempel har tagit fram färgsystem till två marina vindkraftverk och stärker samarbetet med nederländska TenneT.
Samarbetet med TenneT och HSM Offshore BV innebär attHempel bryter ny mark på flera sätt. Nederländerna strävarefter att göra marina vindkraftsparker till en ännu viktigare delav landets energiförsörjning. År 2023 är planen att fastlandetska förses med 3 500 MW energi från vindkraftsparkerna längsnord- och västkusten. TenneT har ansvaret för utveckling och drift av Nederländernas högspänningsnät både på land och till havs och ska därför se till att energin som produceras av de marina vindkraftsparkerna når fastlandet.
Nordsjön är en tuff och mycket korrosiv miljö som ställer extra stora krav på skyddande färgsystem. TenneT ville ha ett skydd med en lång hållbarhet på minst 25 år. Tack vare en imponerande laginsats från försäljningsgruppen och våra globala storkundsansvariga kunde vi bevisa att Hempels färgsystem är bättre än konkurrenternas i den här typen av korrosiva miljöer. Därmed var kontraktet vårt.
Ett viktigt skäl till att Hempel fick projektet var det stöd vi kan ge TenneT och tillverkaren HSM Offshore BV i form av leverans och teknisk rådgivning – men självklart var det den höga kvaliteten på våra produkter som fällde det slutliga avgörandet. Under samtalen insåg både vi och kunden att vissa ytor skulle kräva ett annat färgsystem än det som angavs i den ursprungliga specifikationen. Därigenom blev Hempel involverat i själva designprocessen. Till transformatorstationen valdes Hempadur Multi-Strength GF 35840, en aminaddukthärdande epoxi förstärkt med glasflingor, som ger en hård stöt- och slitagetålig yta som skyddar mot havsvattnet. Som grundfärg till plattformen valdes Hempadur Avantguard 770, en mångsidig tvåkomponents aktiv zinkepoxiprimer som ger ett långvarigt skydd av stålytor i kraftigt korrosiva miljöer. Färgsystemet lever även upp till kraven i NORSOK-standarden.
Ett trevligt följdresultat av projektet blev att Hempels produkter även ska användas till den andra transformatorstationen som HSM Offshore BV ansvarar för – ett bevis på kundens höga förtroende för oss. Det kommande projektet innebär att Hempel bidrar med ytterligare 40 000 liter färg till vindkraftverken längs Nederländernas kust.
 
LOADING