Olja och gas

Se tillämpningar

Uppströms eller nedströms, offshore eller onshore – vi erbjuder ett komplett utbud av korrosionsskydd för dina produktionstillgångar oavsett var de finns. Vi skyddar allt från borrfartyg, riggar och flytande produktionsenheter till fasta plattformar och undervattensutrustning.

Uppströms

Vi erbjuder beprövade färglösningar med ett avancerat skydd mot kemikalier, värme och atmosfärisk korrosion så att du kan skydda miljön samtidigt som du håller ett snävt produktionsschema.

Välj en flexibel och okonventionell lösning för de växlande behoven onshore och offshore.                                                                                                                                                           

Nedströms                

Oavsett om du arbetar med raffinaderier, petrokemiska fabriker, LNG-anläggningar eller depåer är målet att förhindra driftavbrott och minska kostnaderna för underhåll.

Vi erbjuder korrosionsskydd som är specifikt framtagna för nedströmsanläggningar, rörledningar, processkärl och lagerkärl och som anpassats efter deras korrosiva mikroklimat.

Vi höjer ribban för internationell prestanda och kvalitet

När du samarbetar med Hempel kan du lita på att dina färger uppfyller lokala och internationella bestämmelser och når upp till högsta kvalitetsnivå. Våra produkter har testats enligt standarder från branschorgan som Steel Structure Painting Council (SSPC), National Association of Corrosion Engineers (NACE) och många fler.

Garanterar att vi levererar samma kvalitet världen över

Säkerställer att våra produkter når upp till standarder för krävande offshoremiljöer

Garanterar högsta färgstandard för nya konstruktioner

Läs om några av våra projekt och ladda ner material

Lösningar för olje- och gasindustrin
Avantguard® - Aktiverade zinkprimers
Avancerat korrosionsskydd av oljetankar för stort oljebolag i USA
LOADING