Hempafire Pro 400

Beskrivning

Hempafire Pro 400 är en enkomponents, lösningsmedelsbaserad och snabbtorkande svällande beläggning för passivt brandskydd av stålkonstruktioner mot cellulosabränder. Den är optimerad för R90 samt R120 och går att använda både i verkstaden och på andra platser. En brandskyddsnivå på R120 kan uppnås, beroende på projektet.
  • Funktioner

    Extremt drygt vilket resulterar i minskad färgkonsumtion och färre appliceringar av lager. En enda produkt för de vanligaste stålsektionerna för enklare applicering och specifikation. Den har godkänts och certifierats av tredje part enligt EN13381-8 och BS 476-21. Uppfyller ETA med CE-märkning och godkännande från ApplusFire. Den enkla appliceringen och den släta ytan bidrar till en utmärkt finish på stålet. Kan appliceras med 1 600 mikrometers [63 mils] torrfilmstjocklek per beläggning, vilket ger det önskade skyddet med färre lager. Tolv månaders vädertålighet utan toppbeläggning, förutsatt att beläggningen har torkat ordentligt, applicerats enligt instruktionerna och inte utsatts för kondensering, rinnande eller ansamlat vatten. Miljövarudeklaration med tredje parts certifiering finns tillgänglig (Typ III EPD enligt ISO 14025 och EN 15804). Produkten kan bidra till EPD-krediter för LEED och BREEAM-projekt. Överensstämmer med EU-direktiv 2004/42/EG, färgdirektivet, om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar: underkategori i.
  • Rekommenderad användning

    Som en svällande beläggning för brandskydd av stålkonstruktioner, för både interiör och exteriör användning upp till C4-förhållanden (ISO 12944-2). Passar till både H- och I-balkar, ihåliga sektioner och hålbalkar. Som reparation och underhåll av skadade områden där Hempafire Pro 400 nyligen applicerats.
  • Marknader och tillämpning

    Infrastructure/Civil structures
LOADING