Paris tunnelbana målas om helt utan störningar för passagerarna

Efter det lyckade samarbetet med upprustningen av metrolinje 6 i Paris har franska företaget LASSARAT återigen vänt sig till Hempel för att utföra underhållsarbete på en del av linje 2, mellan stationerna Colonel Fabien och Anvers.

Bakgrunden till projektet

Linje 2 byggdes under sent 1800- och tidigt 1900-tal. Den första delen, mellan stationerna Dauphine och Étoile, öppnades i december år 1900. I oktober 1902 tillkom sträckan till Anvers och några månader senare förlängdes den till Rue de Bagnolet (numera Alexandre Dumas). Hela sträckan togs i trafik första gången i april 1903 när slutstationen Nation stod klar. Nyligen meddelade RATP, som driver tunnelbanan i Paris, att tunneln bör underhållas vart 18–20:e år. Och nu var det dags.
Projektet har ställt stora krav på LASSARAT, både tekniskt och miljömässigt, eftersom arbetet skulle utföras mitt i centrala Paris och anpassas efter tidtabellerna och resenärernas vardag. Målet var att blästra och måla en yta på 35 000 kvadratmeter inom 16 månader – utan att störa tunnelbanetrafiken. LASSARATs forsknings- och utvecklingsteam tog fram en modifierad och extremt mobil version av företagets utrustning så att man snabbt kunde förflytta sig i den 2,2 kilometer långa tunneln och anpassa sig efter de speciella förhållandena.

Ett färgsystem i tre skikt, ACQPA C4 AMV 931, har använts:

• 1 första skikt (120 µ) med Hempadur 47960 rödbrun epoxi

• 1 mellanskikt (120 µ) med Hempadur 47960 mörkgrå epoxi

• 1 täckskikt (40 µ) med Hempathane 55610 RAL 9006 aluminiumpolyuretan

LASSARAT valde Hempels produkter till projektet eftersom de enkelt kan appliceras året runt. Dessutom ger polyuretanfärgen ett perfekt ytskikt oberoende av appliceringsmetod (högtryckssprutning, pensel eller roller), något som är extra viktigt här eftersom metalldelarna under tunneln omges av rött tegel. Tack vare att färgen kunde appliceras med både pensel och roller behövde man inte skydda hela strukturen, vilket höll kostnaderna nere. Med tanke på hur komplicerat det är att applicera aluminiumfärger samt den positiva erfarenhet LASSARAT hade från samarbetet med linje 6, valde man Hempels Hempathane 55610 för att få en homogen yta överallt, oavsett appliceringsmetod.
 
LOADING