Länken mellan Österrike och Tjeckien får viktigt skydd

Hempel har tillsammans med samarbetspartnern Firesta nyligen slutfört ett viktigt broprojekt längs järnvägslinjen Hohenau-Přerov som går genom staden Břeclav i Tjeckien. Firesta fick i uppdrag att måla den nybyggda bron över Dyje-floden som förbinder Österrike med Tjeckien.

Då det stod klart att den gamla bron var i så dåligt skick att tågen var tvungna att sakta ned för att köra över den fick det tjeckiska företaget Firesta uppdraget att bygga en ny bro med spår som klarade hastigheter på 160 km/h. De tre ursprungliga konstruktionerna skulle ersättas av en 15,64 m hög bro, 16,9 m bred, med en enda öppning.


Projektet var unikt för den tjeckiska järnvägen och ett komplext bygge omgärdat av flera myndighetskrav. Bron är byggd som en båge där huvudbalken förstärks av en bågformad balk med ett system av stödbalkar. Varje brohalva har 80 svetsade stödbalkar med olika lutning och spänning. Dilatationsskarvar fångar upp de längsgående rörelserna från spår och bro.

Vad gjorde Hempel för att säkra ett så krävande projekt med flera olika målningssystem? En av anledningarna var Firestas långa och goda samarbete med Hempel och deras goda erfarenhet av Hempels höga kvalitet, prisvärdhet, lättillgänglighet och den tekniska och affärsmässiga supporten.

De olika delarna av bron krävde olika typer av färgsystem. Produkterna som användes till projektet var Hempadur Fast Dry 17410, Hempathane HS 55610, Hempadur Zinc 17360, Hempadur 15553 och Hempel’s Speed-Dry Alkyd 43140. Hempadur Fast Dry 17410, en tvåkomponents epoxifärg, var den produkt som användes i störst utsträckning på grund av dess egenskaper som höga filmtjocklek och kort torktid.

Bron har med stor succé åter tagits i bruk och bidrar till kortare restider genom Europa.

 
LOADING