ArcelorMittal väljer Hempel för sin spanska storinvestering

ArcelorMittal som är världens största stålbolag, har tagit hjälp av Hempel för att rusta upp LDIII-stålverket i Asturias. ArcelorMittal har gjort omfattande investeringar i sina anläggningar i Avilés och Gijón de senaste två åren och ombyggnaden, till en kostnad av 60 miljoner euro, är ett av företagets största satsningar sedan det etablerade sig i Asturias i nordvästra Spanien 1988.

Delarna till ombyggnaden kommer från flera olika länder (Spanien, Italien, Polen, Kina...) och har skickats till Spanien för att sättas samman på plats. Därför efterfrågade ArcelorMittal en globalt etablerad och väl renommerad färgproducent som de hade förtroende för. En aktör som skulle fungera som samarbetspartner och vara delaktig i att ta fram de bästa lösningarna. Valet föll på Hempel, som kunnat bidra med sina produkter och expertis på flera olika stadier i det gigantiska projektet.

Huvuduppgiften för Hempel Spain var att måla de delar (byggkomponenter, stommar och stödstrukturer) som hörde till anläggningens kylrum. Delarna, som tillverkades av AMs underleverantör, SMS, i Tianjin, Kina, sattes ihop på plats i Avilés.  

I samarbete med kollegor på Arcelors utvaldes två färgsystem. Det första färgsystemet skulle klara de extrema temperaturförhållandena och svavelhaltiga ångorna i kylrummet och Hempel’s experter rekommenderade ett färgsystem uppbyggt av 3 skikt Hempadur 85671, en tvåkomponents, aminaddukthärdad fenolepoxi (Novolac), som ger ett utmärkt fäste och klarar höga temperaturer, vatten och kemikalier. Färgen används ofta på insidan av tankar och rörledningar för varmvatten, saltvatten, råolja och dricksvatten.
Det andra färgsystemet togs fram för de delar i projektet som är mindre utsatta för extrema temperaturer och ångor, men som samtidigt måste uppfylla kraven i ArcelorMittals 4.01-standard. Här användes Hempadur Fast Dry 17410 som grund, följt av Hempadur Mastic 45880 som mellanlager och Hempathane Topcoat 55210 som finish. Som en del av Hempel’s globala åtagande, reste en av Hempel’s spanska tekniker till fabriken i Tianjin för att bidra med stöd och råd och ta fram en underhållsplan för själva målningsarbetet, innan delarna levererades. 
Hempel har dessutom fungerat som rådgivare för ArcelorMittals Avilés-anläggning vad gäller deras interna rutiner och föreskrifter för målning så att de ska leva upp till kraven i ISO 12944-standarden.
 
LOADING