Διάβρωση υπό μόνωση και υψηλή θερμότητα

Μείωση των απαιτήσεων συντήρησης στις πιο δύσκολες συνθήκες

Έτοιμοι για όλα

Η διάβρωση υπό μόνωση (CUI) συμβαίνει συχνότερα σε θερμοκρασίες μεταξύ 50°C και 175°C. Ωστόσο, σε περιοχές με υψηλή σχετική υγρασία μπορεί να προκύψει και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Πρόκειται για το λεγόμενο σύνδρομο «εφίδρωσης» σωλήνα. Καθώς πολλά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε διακυμάνσεις θερμοκρασίας είτε κατά την ίδια τη διαδικασία για την οποία προορίζονται είτε πριν και μετά τον τερματισμό της λειτουργίας τους, οι πλέον αξιόπιστες επιστρώσεις CUI θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν προστασία σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.

Ξεπερνώντας την πρόκληση των παραδοσιακών συστημάτων CUI

Όσον αφορά τις εφαρμογές υψηλής θερμότητας και την πρόληψη του CUI, ιστορικά έχουν χρησιμοποιηθεί τρεις τύποι επιστρώσεων:

 • Οι εποξειδικές/εποξικές φαινολικές επιστρώσεις προσφέρουν εξαιρετική απόδοση όταν λειτουργούν μεταξύ -196°C και 175°C. Ωστόσο, όταν οι θερμοκρασίες αυξάνονται, αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης ρωγμών στις επιστρώσεις.
 • Οι επιστρώσεις σιλικόνης με λεπτή μεμβράνη είναι ιδανικές για ζεστές και ξηρές συνθήκες (έως 540°C). Εκτός αυτών των ορίων, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια του κύκλου διαδικασίας, μειώνεται η ικανότητά τους να προστατεύουν από το CUI.
 • Τα συστήματα πυριτικού ψευδαργύρου μπορούν να αντέξουν σε μεγάλο εύρος θερμοκρασίας - έως και 400°C. Ωστόσο, καθώς οι πυριτικοί ψευδάργυροι επιδεικνύουν «αυτοθυσία» ως μέρος της αμυντικής τους τακτικής, υποβαθμίζονται γρήγορα όταν εκτίθενται σε ζεστά και υγρά περιβάλλοντα CUI.

Το κάθε ένα από αυτά τα συστήματα έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η ανόργανη συμπολυμερής επίστρωση της Hempel έχει όλα τα πλεονεκτήματα και κανένα από τα μειονεκτήματα - Versiline CUI 56990.

Versiline CUI 56990

Προστασία και παραγωγικότητα σε όλες τις συνθήκες

Σχεδιασμένο για να προσφέρει βέλτιστη απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών, το Versiline CUI 56990 σάς παρέχει απαράμιλλη προστασία έναντι του CUI, ακόμα και αν οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες. Μπορεί να αντέξει σε θερμοκρασίες από -196°C έως 650°C και προσφέρει εξαιρετική αντοχή στην εμφάνιση μικρο-ρωγμών.

Το Versiline CUI 56990 είναι επίσης εξαιρετικά εύκολο στην εφαρμογή και στεγνώνει γρήγορα, εξασφαλίζοντας υψηλή παραγωγικότητα μέσα στις εγκαταστάσεις και τους εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον, είναι αρκετά σκληρό ώστε να μειώνει την εμφάνιση φθορών κατά τη μεταφορά ή την κατασκευή.

 • Έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί ειδικά για συνθήκες CUI
 • Ευρύ φάσμα θερμικής αντίστασης από -196°C έως 650°C
 • Πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων NACE SP0198: 2017 SS-5, CS-6 και CS-8 Κατάλληλο για χρήση στις κατηγορίες ISO 19277 CUI-1, CUI-2 και CUI-3 (καθώς και κρυογονικά ισοδύναμα).
 • Με δυνατότητα επαναβαφής εντός 6 ωρών στους 20°C

Hempaprime CUI 275

Πολύ υψηλή παραγωγικότητα και απόδοση έως 275°C

Σχεδιασμένο για χρήση σε περιβάλλοντα αυξημένης διάβρωσης, το Hempaprime CUI 275 παρέχει εξαιρετική προστασία από το φαινόμενο της διάβρωσης υπό μόνωση (CUI) σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από πολύ χαμηλές (κρυογονικές) έως 275°C. 

Με ειδική σύνθεση που εξασφαλίζει υψηλή παραγωγικότητα σε νέες κατασκευές και εργασίες συντήρησης και επισκευής, έχει ιδιαίτερα σύντομο διάστημα επικάλυψης και εξασφαλίζει εξαιρετική αντίσταση στα ραγίσματα, ακόμα κι αν εφαρμόζεται με μεγάλο πάχος ξηρού υμενίου (DFT). Έτσι είναι ιδανικό για έργα όπου η υψηλή παραγωγικότητα και η προβλέψιμη, πιστοποιημένη κατά ISO, μακροχρόνια απόδοση είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

 • Γρήγορα διαστήματα μεταξύ επιστρώσεων: μόλις 1,5 ώρα στους 20°C
 • Ευρεία αντοχή σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από πολύ χαμηλές (κρυογονικές) έως 275°C (527°F)
 • Ανώτερη αντίσταση στα ραγίσματα στον θερμικό κύκλο σε σύγκριση με τα κλασικά εποξικά φαινολικά χρώματα
 • Μπορεί να εφαρμοστεί σε χαμηλές θερμοκρασίες έως -10°C και σε θερμές επιφάνειες έως 200°C 
 • Πληροί τις προϋποθέσεις προτύπου ISO 19277:2018 για τις κατηγορίες διάβρωσης UI-1, CUI-2, CUI-3 και τις κρυογονικές προεκτάσεις τους
 • Πληροί τις προϋποθέσεις προτύπου ISO 12944 για τις κατηγορίες διάβρωσης C5-H και CX
LOADING