Ποιότητα στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Όποιο κι αν είναι το τρέχων έργο σας, θέλετε να είστε βέβαιοι ότι οι επιστρώσεις που θα εφαρμόσετε θα αποδώσουν όπως αναμένεται και θα αντέξουν στον χρόνο. Ταυτόχρονα, όμως, επιδιώκετε να ελαχιστοποιήσετε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και να προσφέρετε έναν ασφαλή χώρο εργασίας για τους εργαζομένους της επιχείρησής σας.

Για αυτό τον λόγο, στη Hempel χρησιμοποιούμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος που είναι πιστοποιημένο από τη Lloyd's Register (LR) και καλύπτει τα εργοστάσια και τα γραφεία μας. Οι πιστοποιήσεις μας κατά τα διεθνή πρότυπα ISO και NORSOK, μεταξύ άλλων, είναι ενδεικτικές της δέσμευσής μας να λειτουργούμε με συνοχή σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε και να παρέχουμε τα ίδια προϊόντα και τις ίδιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Επιπλέον, τα προϊόντα μας ελέγχονται διεξοδικά σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οδηγίες της βιομηχανίας.

Λήψη πιστοποιήσεων

ISO 12944

Το διεθνές πρότυπο για τη σύγκριση της απόδοσης της επίστρωσης σε διαβρωτικά περιβάλλοντα

Το ISO 12944 αποτελεί το βασικό διεθνές πρότυπο για τη διάβρωση του χάλυβα και της βαφής και το θεωρούμε πρότυπο αναφοράς κατά την επιλογή του καταλληλότερου συστήματος επίστρωσης της Hempel για την αντιδιαβρωτική προστασία των κατασκευών σας. Το τμήμα διαχείρισης ποιότητας της Hempel είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, για αυτό και είμαστε σε θέση να παρέχουμε σταθερή ποιότητα παγκοσμίως.

NORSOK M-501

Οι κορυφαίες προδιαγραφές για την προστασία υπεράκτιων εγκαταστάσεων

Το πρότυπο NORSOK M-501 περιγράφει τις απαιτήσεις προετοιμασίας και προστατευτικής επίστρωσης επιφανειών για υπεράκτιες δομές και τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις τους. Παράγουμε επιστρώσεις που έχουν βελτιστοποιηθεί ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου NORSOK M-501. Στον ιστότοπό μας θα βρείτε ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο πρότυπο.

LOADING