Χρησιμοποιήστε το ISO για να προστατεύσετε τα στοιχεία σας

Όλες οι χαλύβδινες κατασκευές που εκτίθενται στην ατμόσφαιρα, βρίσκονται μέσα στο νερό ή βυθίζονται στο έδαφος υπόκεινται σε διάβρωση. Το πρότυπο ISO 12944 συμβάλλει στη διασφάλιση της σωστής αντιδιαβρωτικής προστασίας και περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία βαφής, τα κριτήρια επιλογής βαφής και τις προδιαγραφές προετοιμασίας των επιφανειών.

Η τελευταία έκδοση του ISO 12944 κυκλοφόρησε το 2018. Περιλαμβάνει ενημερώσεις σχετικά με τη συνιστώμενη σύνθεση των συστημάτων βαφής, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των συνιστώμενων στρώσεων, του πάχους στεγνής μεμβράνης, κ.ά. Οι τεχνικοί σύμβουλοι της Hempel μπορούν να σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε τα πιο έγκυρα πρότυπα για την προστασία των πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων σας.

Πώς να επιλέξετε το σωστό σύστημα βαφής

Τα κριτήρια και οι οδηγίες του προτύπου ISO σας βοηθούν να επιλέξετε το σωστό σύστημα βαφής για το έργο σας. Διαβάστε τις οδηγίες και μάθετε πώς να τις εφαρμόσετε στο σχετικό φυλλάδιο ISO που είναι διαθέσιμο προς λήψη στον ιστότοπό μας. Το φυλλάδιο έχει συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία έκδοση του διεθνούς προτύπου ISO 12944.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις ενημερώσεις ISO 12944

Το πρότυπο ISO 12944 αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1990 και η πρώτη του έκδοση δημοσιεύτηκε το 1998. Ενημερώθηκε το 2018, προκειμένου να συμπεριλάβει αλλαγές που επηρεάζουν την αντιδιαβρωτική προστασία χάλυβα με χρήση βαφής. Διαβάστε τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις αλλαγές και μάθετε πώς αυτές θα σας επηρεάσουν και τι πρέπει να κάνετε για να τις εφαρμόσετε.

LOADING