Παρουσιάζουμε το Futureproof

Μετατρέποντας τη φιλοδοξία σε δράση

Στόχος μας να αναδειχθούμε σε ηγέτες της βιωσιμότητας

Το Futureproof είναι το πλαίσιο μέσω του οποίου θα επιτύχουμε τον στρατηγικό μας στόχο να αναδειχθούμε σε ηγέτιδα επιχείρηση σε θέματα βιωσιμότητας. Χτίζοντας πάνω στα θεμέλια των όσων έχουμε ήδη κατορθώσει μέχρι σήμερα, ξεκινάμε το ταξίδι της πενταετούς στρατηγικής μας.

Φιλοδοξία μας είναι να προωθήσουμε ριζικά την περιβαλλοντική και κοινωνική μας απόδοση, διασφαλίζοντας την ευημερία της εταιρείας, των πελατών και των εργαζομένων μας, άμεσα αλλά και στο μέλλον. Οι προσπάθειες μας θα συνεχιστούν απρόσκοπτα μέχρις ότου να τοποθετηθεί η βιωσιμότητα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας.

Ορμώμενοι από αυτή την επιδίωξη, σκοπεύουμε να παραμένουμε πάντοτε ένα βήμα μπροστά ώστε να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας, να χτίζουμε αξιόπιστες συνεργασίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας, να βελτιώνουμε την αποδοτικότητα στις λειτουργίες και την παραγωγική διαδικασία μας και να εξασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες για το προσωπικό μας.

Είμαστε έτοιμοι να επιταχύνουμε

Καθοδηγούμενοι από τις αξίες μας, είμαστε έτοιμοι να λάβουμε τολμηρές αποφάσεις καθώς οδεύουμε προς την κατάκτηση του τίτλου της ηγέτιδας εταιρείας σε θέματα βιωσιμότητας.

Το ταξίδι μας είναι μαραθώνιος και σπριντ ταυτόχρονα, και ο ρυθμός της προόδου θα επιταχυνθεί σε πολλά μέτωπα. Οι στόχοι μας είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα συνεχίσουμε να χτίζουμε και να εξελισσόμαστε, ωθώντας τα δικά μας πρότυπα απόδοσης προς τα εμπρός με σταθερό ρυθμό. Το πλαίσιό μας αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία μας να επηρεάσουμε τις εξελίξεις στο μέλλον.

Θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειες και τις δεσμεύσεις μας εκεί όπου μπορούμε να έχουμε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο:

 • Απόδοση
 • Προϊόντα
 • Άνθρωποι
 • Συνεργάτες

Απόδοση…

Εξασφαλίζουμε το μέλλον της επιχειρηματικής μας ανάπτυξης μειώνοντας ριζικά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Όπως όλες οι εταιρείες, έχουμε την ευθύνη να μειώσουμε τις εκπομπές και τα απόβλητα που προκαλούν οι λειτουργίες μας, καθώς και την ποσότητα των πόρων που χρησιμοποιούμε. Ως εταιρεία επιστρώσεων, εστιάζουμε επίσης στη συνεχή μείωση και σταδιακή κατάργηση των επικίνδυνων πρώτων υλών. Όλα αυτά, ενώ ταυτόχρονα διπλασιάζουμε τον όγκο των δραστηριοτήτων μας. Η μόνη απάντηση είναι να αποσυνδέσουμε τη σχέση μεταξύ της ανάπτυξής μας και του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, μέσω της διαρκούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς μας αλλά και της υιοθέτησης ενός νέου τρόπου λειτουργίας τόσο για εμάς όσο και για την αλυσίδα αξίας της εταιρείας μας.

Όσον αφορά την απόδοσή μας, σκοπεύουμε:

 • Να υιοθετήσουμε ένα πενταετές πρόγραμμα με στόχο τη μείωση και τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης επικίνδυνων πρώτων υλών
 • Να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για χρήση προϊόντων χωρίς βιοκτόνα σε όλα τα τμήματα
 • Να επιτύχουμε μηδενικά απόβλητα στον χώρο υγειονομικής ταφής έως το 2025
 • Να μειώσουμε κατά το ήμισυ την ποσότητα των απορριμμένων τελικών προϊόντων και των πρώτων υλών, παρά τον διπλασιασμό των δραστηριοτήτων μας
 • Να υιοθετήσουμε ένα πρόγραμμα κατανάλωσης νερού εντός του 2021

Προϊόντα…

Διασφαλίζουμε τη μακροζωία των λύσεων μας βοηθώντας τους πελάτες μας να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητάς τους, και προωθούμε την ανταγωνιστικότητα τόσο τη δική μας όσο και των πελατών μας.

Όλο και περισσότερο, οι πελάτες αναμένουν από τους προμηθευτές τους να τους βοηθήσουν να εκπληρώσουν τις δικές τους δεσμεύσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα. Τα προϊόντα της Hempel βοηθούν ήδη τους πελάτες μας να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των πλοίων τους, να διατηρήσουν τη δροσιά στα κτίρια τους, να προστατέψουν ανθρώπινες ζωές μέσω της αυξημένης πυρασφάλειας που παρέχουν και να επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής των περιουσιακών τους στοιχείων.

Στόχος μας είναι να εξελίσσουμε διαρκώς τα προϊόντα μας και να δημιουργούμε νέες προτάσεις αξίας για τους πελάτες μας. Εφευρίσκουμε νέους τρόπους συνδυασμού υπηρεσιών, τεχνολογίας και προϊόντων που μας βοηθούν να παρέχουμε στους πελάτες μας λύσεις που να στηρίζουν τους στόχους βιωσιμότητάς τους.


Όσον αφορά τα προϊόντα μας, σκοπεύουμε:

 • Να καταστήσουμε τη βιωσιμότητα βασικό μοχλό κάθε ανάπτυξης και καινοτομίας προϊόντων
 • Να μειώσουμε τις εκπομπές των πελατών μας κατά τουλάχιστον 30 εκατομμύρια τόνους CO2e έως το 2025
 • Να υιοθετήσουμε έναν αναλυτικό χάρτη πορείας για θέματα κυκλικής οικονομίας εντός του 2022
 • Να περιορίσουμε σημαντικά τον όγκο αποβλήτων των πελατών μας
 • Να επιτύχουμε 50% ανακυκλωμένο περιεχόμενο σε πρωτογενείς πλαστικές συσκευασίες έως το 2025

Άνθρωποι…

Θωρακίζουμε το μέλλον της εταιρικής μας κουλτούρας θέτοντας ολοένα και υψηλότερα πρότυπα αναφορικά με θέματα ασφάλειας, αμεροληψίας, συμπερίληψης και υγιών εργασιακών πρακτικών.

Η ασφάλεια παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα. Καλλιεργούμε μια κουλτούρα ασφάλειας που θα μας επιτρέψει να διαφυλάσσουμε πάντοτε την υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών μας.

Επενδύουμε σε προγράμματα που βελτιώνουν την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων στη Hempel και εμπλουτίζουν την εργασιακή τους εμπειρία. Στόχος μας είναι η Hempel να αποτελεί όχι μόνο ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον αλλά και ένα παράδειγμα του πώς η συμπερίληψη, η ποικιλομορφία και ο σεβασμός οδηγούν σε καλύτερες επιχειρηματικές επιδόσεις και ευρύτερα οφέλη για την κοινωνία.


Όσον αφορά τους ανθρώπους μας, σκοπεύουμε:

 • Να οικοδομήσουμε μια ακόμη ισχυρότερη κουλτούρα ασφάλειας, εξαλείφοντας όλα τα ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας καθώς και κάθε είδους τραυματισμό
 • Να προασπίσουμε και προωθήσουμε τη σωματική και ψυχική υγεία και ευεξία
 • Να επιτύχουμε τον στόχο οι γυναίκες να κατέχουν το 30% των συνολικών θέσεων του γενικού εργατικού δυναμικού και της διοίκησης έως το 2025
 • Να προωθήσουμε τη συμπερίληψη και την ποικιλομορφία αναφορικά με το φύλο, την ηλικία, την κουλτούρα, την εθνικότητα, τις σωματικές και πνευματικές ικανότητες, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τον σεξουαλικό προσανατολισμό
 • Να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για δίκαιη αποζημίωση, ίση αμοιβή για ίση εργασία και ασφάλιση
 • Να παρέχουμε ευέλικτα οφέλη που ταιριάζουν στον τρόπο ζωής και τις προτιμήσεις των εργαζομένων
 • Να υιοθετήσουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα οικογενειακής υποστήριξης

Σχετικά με τους συνεργάτες μας…

Θωρακίζουμε το μέλλον της αλυσίδα αξίας της εταιρείας μας μέσω ανοικτών και θετικών συνεργασιών.

Δεν μπορούμε να αναδειχθούμε σε ηγέτες της βιωσιμότητας αν παραμείνουμε απομονωμένοι. Πρέπει να συνεργαστούμε με τους προμηθευτές μας όπως και με τους πελάτες μας, υιοθετώντας αυστηρότερα πρότυπα και δρώντας ως πηγή έμπνευσης για την ανάπτυξη ρηξικέλευθων καινοτομιών και την αμφισβήτηση παραδοσιακών πρακτικών.

Στόχος μας είναι να αναζητήσουμε ενεργά νέες ευκαιρίες συνεργασίας με εξειδικευμένους και σημαίνοντες οργανισμούς που μπορούν να υποστηρίξουν τις δεσμεύσεις μας.


Όσον αφορά τους συνεργάτες μας, σκοπεύουμε: 

 • Να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 στην αλυσίδα αξίας της εταιρείας μας βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων, σύμφωνα με τις επιδιώξεις της πρωτοβουλίας «1.5 βαθμοί Κελσίου»
 • Να προωθήσουμε την υιοθέτηση δεοντολογικών συμπεριφορών και περιβαλλοντικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού της Hempel
 • Να επιδιώξουμε συστηματική επικοινωνία με τους πελάτες μας, με στόχο τη δημιουργία συνεργασιών βιωσιμότητας

Εμπλέκοντας τη βιωσιμότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες

Το πλαίσιο βιωσιμότητάς μας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής στρατηγικής Hempel 2021-2025. Η πρόοδος που σημειώνεται αναφορικά με τους στόχους και τα σχετικά έργα συμπεριλαμβάνεται στη μηνιαία αναφορά προόδου στρατηγικών που τίθεται υπόψη του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβουλίου (EMB) της Hempel.

Η βιωσιμότητα θα ενσωματωθεί σε βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, για παράδειγμα στον τομέα του M&A αλλά και σε άλλες επενδυτικές αποφάσεις. Επιπλέον, η βιωσιμότητα πρόκειται να αποτελέσει ακόμη ισχυρότερο μέρος της συνολικής δομής ΒΔΑ, ενώ στόχος μας είναι να ενσωματώσουμε την απόδοσή μας σε προγράμματα κινήτρων και μπόνους. Η περαιτέρω στρατηγική ανάπτυξη καθοδηγείται από την «Ομάδα βιωσιμότητας και κυβερνητικών υποθέσεων» σε συνεργασία με λειτουργίες, περιοχές και τμήματα.

LOADING