Βιωσιμότητα

Βάζοντας τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας

Διαμορφώνουμε ένα λαμπρότερο μέλλοντος με βιώσιμες λύσεις επιστρώσεων

Στη Hempel, σκοπός μας είναι να διαμορφώσουμε ένα λαμπρότερο μέλλον με βιώσιμες λύσεις επιστρώσεων. Και αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για να τον πετύχουμε. Ο στρατηγικός στόχος μας για διπλασιασμό του όγκου των δραστηριοτήτων μας έως το 2025 καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη δέσμευσή μας στο ζήτημα της βιωσιμότητας. Επιδίωξή μας είναι να πράξουμε αυτό που πρέπει, αλλά και αυτό που περιμένουν από εμάς οι πελάτες μας. Αυτό που περιμένουν από εμάς οι σημερινοί και αυριανοί μας εργαζόμενοι. Για αυτό τον λόγο, δεν πρόκειται να ησυχάσουμε μέχρις ότου η βιωσιμότητα τοποθετηθεί στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας.

Αποσύνδεση της ανάπτυξης από το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα

Όπως όλες οι εταιρείες, έχουμε την ευθύνη να μειώσουμε τις εκπομπές και τα απόβλητα που προκαλούν οι λειτουργίες μας, καθώς και την ποσότητα των πόρων που χρησιμοποιούμε. Η επίτευξη αυτής της επιδίωξης παράλληλα με τους στόχους ανάπτυξης που έχουμε θέσει αποτελεί πρόκληση. Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να αποσυνδέσουμε την ανάπτυξη από το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, και να βελτιώσουμε τη λειτουργική μας απόδοση καταβάλλοντας, ταυτόχρονα, κάθε προσπάθεια προκειμένου να μεταμορφώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε τόσο εμείς όσο η αλυσίδα αξίας μας. Το νέο μας πλαίσιο περιγράφει τις ενέργειες που αναλαμβάνουμε με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2, την εξάλειψη των επικίνδυνων πρώτων υλών από την παραγωγή μας και τη ριζική μείωση των αποβλήτων.

Φέρνοντας τη βιωσιμότητα στην καρδιά της Hempel

Στόχος μας είναι να θέσουμε ακόμα υψηλότερα πρότυπα σε ότι αφορά θέματα ασφάλειας, αμεροληψίας, συμπερίληψης και υγιών εργασιακών πρακτικών. Η ασφάλεια παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα. Καλλιεργούμε μια κουλτούρα ασφάλειας που θα μας επιτρέψει να διαφυλάσσουμε πάντοτε την υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών μας. Επενδύουμε σε προγράμματα κοινωνικής βιωσιμότητας που βελτιώνουν την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων μας. Στόχος μας είναι η Hempel να αποτελεί όχι μόνο ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον και ένα μέρος όπου μπορεί κανείς να χτίσει μια αξιόλογη καριέρα, αλλά και ένα παράδειγμα του πώς η αληθινή συμπερίληψη, η ποικιλομορφία, η αμεροληψία και ο σεβασμός οδηγούν σε καλύτερες επιχειρηματικές επιδόσεις και ευρύτερα οφέλη για την κοινωνία.

Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν δέσμευσή μας

Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ είναι ολοκληρωμένοι και αδιαίρετοι και οι στόχοι της Hempel έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να τους υποστηρίξουν.

  • Μειώνουμε τις εκπομπές CO2 τόσο στις δικές μας λειτουργίες όσο και στην αλυσίδα αξίας μας και υιοθετούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Τα προϊόντα μας ενισχύουν τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των υποδομών.
  • Η αποδοτικότητα των πόρων, η κυκλικότητα και η μείωση των επιβλαβών ουσιών αποτελούν σταθερές επιδιώξεις μας.
  • Δεσμευόμαστε για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας, καθώς και για την προώθηση της πολυμορφίας και της συμπερίληψης.
  • Προωθούμε την υιοθέτηση δεοντολογικών συμπεριφορών και ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού μας. 
  • Επιδιώκουμε την ανάπτυξη πολυάριθμων και αποτελεσματικών συνεργασιών.

Βοηθάμε να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο

Μέσω της συμμετοχής μας στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ορθές εργασιακές πρακτικές, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

H επιδίωξη επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας αποτελεί μία ακόμη δέσμευσή μας για το 2021, με πηγή έμπνευσης την πρωτοβουλία «1.5 βαθμοί Κελσίου».

Είμαστε, επίσης, υπερήφανα μέλη του Valuable500, μιας παγκόσμιας κοινότητας επιχειρηματικών ηγετών αφοσιωμένων στην ένταξη της αναπηρίας στην ατζέντα των δραστηριοτήτων τους.

Η μοναδική δομή ιδιοκτησίας της Hempel

Η Hempel ανήκει στο Ίδρυμα Hempel, μια δομή ιδιοκτησίας μοναδική στη βιομηχανία επιστρώσεων. Η συγκεκριμένη δομή ιδιοκτησίας μάς επιτρέπει να υιοθετούμε μακροπρόθεσμες προοπτικές για την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την εταιρική ευθύνη.

Το Ίδρυμα Hempel επιδιώκει να επιτελέσει κοινωνικο έργο ενδυναμώνοντας την εκπαίδευση των παιδιών, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των επιστρώσεων και στηρίζοντας τη βιοποικιλότητα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το 2020, το Ίδρυμα Hempel δώρισε 15 εκατομμύρια ευρώ σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της φύσης και της επιστήμης.

LOADING