Ηθική συμπεριφορά και συμμόρφωση

Η εμπιστοσύνη που κερδίζουμε καθημερινά αποτελεί τη βάση των δραστηριοτήτων μας

Κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών μας

Στόχος μας είναι να είμαστε ο πλέον αξιόπιστος προμηθευτής επιστρώσεων παγκοσμίως. Για αυτό και κάθε μέρα εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών και των συνεργατών μας. Δεσμευόμαστε να προάγουμε τον σεβασμό, την ειλικρίνεια και την ηθική ακεραιτότητα ανά πάσα στιγμή και σε κάθε μας δραστηριότητα, είτε πρόκειται για τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων μας είτε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγουμε.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εργαζομένων της Hempel είναι ένας οδηγός που μας εξασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε σωστά κατά την άσκηση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Στόχος του είναι να περιγράψει πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε κατά την τέλεση των καθημερινών maw εργασιών, αλλά και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους συναδέλφους, τους πελάτες, τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, τους προμηθευτές μας και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο. Βασισμένος στις ισχυρές μας αξίες, ο Κώδικας Δεοντολογίας Εργαζομένων της Hempel επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και να ενεργούμε με ηθικό, βιώσιμο και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο ανά πάσα στιγμή.

Ethics hotline

Ο καθένας μπορεί να υποβάλει μια αναφορά μέσω
του εξωτερικού ιστότοπου καταγγελιών δυσλειτουργίας

Δέσμευση για διαφάνεια

Αποτελεί δέσμευση της Hempel να είναι πάντοτε ένας από τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές επιστρώσεων στον κόσμο. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε αναπτύξει μια Πολιτική Επιχειρηματικής Ηθικής και έναν Κώδικα Δεοντολογίας που εφαρμόζουμε σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητάς μας. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρξουν στιγμές που είτε εμείς είτε κάποια άτομα εντός του οργανισμού μας δε θα κατορθώσουν να ανταποκριθούν στα υψηλά ηθικά πρότυπα που έχουμε θέσει. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι σημαντικό για εμάς να μπορείτε να αναφέρετε τα συγκεκριμένα περιστατικά εύκολα και με διαφανή τρόπο.

Οποιοσδήποτε –είτε πρόκειται για μέλος του προσωπικού της Hempel είτε όχι– μπορεί να καταγγείλει ενδεχόμενες παραβιάσεις ή προβληματισμούς όσον αφορά την Πολιτική Επιχειρηματικής Δεοντολογίας ή τον Κώδικα Δεοντολογίας μέσω της Γραμμής επικοινωνίας Hempel Ethics. H Γραμμή Επικοινωνίας Hempel Ethics φιλοξενείται σε ανεξάρτητη πλατφόρμα, επιτρέποντας την καταχώριση ανώνυμης καταγγελίας και διασφαλίζοντας γρήγορη απόκριση και αντικειμενική παρακολούθηση από έναν ανεξάρτητο εσωτερικό ερευνητή της Hempel.

Κώδικας δεοντολογίας επιχειρηματικών εταίρων

Ως πολυεθνική εταιρεία που φημίζεται για την παροχή αξιόπιστων λύσεων για τους πελάτες μας, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο όλοι οι συνεργάτες μας να εναρμονίζονται με τον τρόπο λειτουργίας της Hempel και να εφαρμόζουν τα ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα που έχουμε αναπτύξει. Μάθετε τι προσδοκούμε από τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.

Μάθετε περισσότερα

Παρουσίαση Hempel
Ετήσια έκθεση 2023 της Hempel
Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ΟΗΕ
Είμαστε ιδρυτικό μέλος της δανέζικης Πρωτοβουλίας για την Καταπολέμηση των Πληρωμών Διευκόλυνσης
LOADING