Jakość, na której można polegać

Bez względu na rodzaj realizowanego projektu, trzeba mieć pewność, że aplikowane powłoki będą się sprawdzać i przetrwają próbę czasu. Ważne przy tym jest również ograniczenie wpływu na środowisko i zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa.

Dlatego w Hempel stosujemy system zarządzania jakością, zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem, zatwierdzonym przez jednostkę Lloyd's Register (LR), obejmującym nasze fabryki i biura. Posiadane przez nas certyfikaty ISO i NORSOK, są wyrazem naszego zaangażowania w tworzenie jednej firmy i dostarczanie powtarzalnych i wysokiej jakości produktów i usług, niezależnie od miejsca, w którym działamy na całym świecie. Nasze produkty są kompleksowo testowane zgodnie z najnowszymi wytycznymi branżowymi.

ISO 12944

Międzynarodowy standard porównywania właściwości powłok w środowiskach korozyjnych

Norma ISO 12944 to najważniejszy międzynarodowy dokument normalizacyjny, dotyczący farb i lakierów oraz ochrony stali przed korozją. Jest też głównym wyznacznikiem wyboru odpowiedniego systemu malarskiego do ochrony różnego rodzaju konstrukcji przed korozją. Z kolei posiadany przez nas system zarządzania jakością ISO 9001 potwierdza, że zapewniamy niezmienną jakość wszystkich naszych produktów na całym świecie.

NORSOK M-501

Wiodąca specyfikacja dotycząca ochrony instalacji morskich

Norma NORSOK M-501 określa wymagania dotyczące powłok ochronnych oraz przygotowania powierzchni dla instalacji morskich oraz ich wyposażenia. Produkujemy farby zoptymalizowane pod kątem tej normy, a także oferujemy wsparcie które pomoże Państwu spełnić wymogi niniejszej normy.

KRAJOWE OCENY TECHNICZNE (KOT)

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych dla projektów budowlanych
Równie ważne, jak zastosowanie odpowiedniego systemu malarskiego w procesie malowania obiektów budowlanych, jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej wyrobów oraz zestawów powłokowych dla budownictwa, będącej częścią dokumentacji zdawczo-odbiorczej budowanego obiektu.
LOADING