Zrównoważony rozwój

Zrównoważone rozwiązania powłokowe - droga do lepszej przyszłości

Chcemy budować lepszą przyszłość dzięki zrównoważonym rozwiązaniom w zakresie powłok. To jest cel, do którego dążymy i który jest siłą napędową naszych działań. Wierzymy, że w ciągu najbliższych lat, dzięki współpracy z naszymi partnerami, możemy nakierować świat na bardziej zrównoważoną ścieżkę. Na całym świecie, w każdym segmencie gospodarki, nasi klienci muszą chronić swoje domy, statki, turbiny wiatrowe i mosty, jednocześnie podejmując działania w zakresie ochrony klimatu i przyczyniając się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym... A wszystkie te zadania muszą zrealizować w bezpieczny sposób.

Naszą misją, celem i motywacją jest kształtowanie, wspólnie z naszymi klientami, lepszej przyszłości - dla naszej branży, dla naszych pracowników i dla naszej planety.

Nasza podróż opiera się na trzech głównych priorytetach:

 • Przywództwo w segmencie
 • Lider zrównoważonego rozwoju
 • Zaufany partner

  Przywództwo w segmencie

  Świat wokół nas jest dynamiczny. Rzeczywistość naszych partnerów i ich klientów stale się zmienia. Musimy wyjść im na spotkanie. Chcemy zapewnić sobie silną pozycję lidera w wybranych podsegmentach i obszarach geograficznych w naszych czterech głównych segmentach; dekoracyjnym, morskim, infrastruktury i energetycznym.

  Lider zrównoważonego rozwoju

  Aby służyć naszym klientom, zabezpieczyć naszą działalność na przyszłość i wzmocnić nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój społeczny, musimy umieścić go w centrum naszej działalności. Na przykład będziemy wprowadzać innowacje, kładąc jeszcze większy nacisk na zrównoważony rozwój, aby umożliwić naszym klientom realizację ich programów w tym zakresie.

  Zaufany partner

  Od lat zdobywamy zaufanie naszych klientów, dostarczając im niezawodne produkty i usługi. Będziemy nadal robić to jako ich zaufany partner, chroniąc jednocześnie najcenniejsze zasoby naszych klientów, dzięki naszym rozwiązaniom i usługom w zakresie powłok.
  LOADING