Porady techniczne

Jak najlepiej wykorzystaj produkty firmy Hempel

Hempel oferuje wiele produktów przeznaczonych do szerokiego zakresu zastosowań i warunków ekspozycji. Istotne jest, aby nakładać te produkty na odpowiednio przygotowaną powierzchnię przy użyciu właściwej metody aplikacji, co pozwoli uzyskać oczekiwaną wydajność systemu malarskiego.

Firma Hempel przygotowała szereg wytycznych technicznych, które pomogą Ci w pełni wykorzystać nasze produkty. Dokumenty przeznaczone są do użytku profesjonalnego i zawierają jedynie porady ogólne. Jeśli masz wątpliwości lub pytania dotyczące konkretnych szczegółów, zachęcamy do kontaktu z lokalnym przedstawicielem firmy Hempel.

Noty wyjaśniające do PDS

Naprawa i konserwacja

Utwardzanie

Kontrola jakości i przegląd

LOADING