Krajowe Oceny Techniczne (KOT)

Współpraca w zakresie zastosowań w budownictwie

Co to jest KOT?

1 stycznia 2021, na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz.U. 2016 poz. 1966, z późn. zm.), wprowadzono obowiązek stosowania do ochrony przed korozją konstrukcji metalowych, wykorzystywanych w budownictwie, wyłącznie takich wyrobów oraz zestawów powłokowych, dla których producent wystawił Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (KDWU). Deklarację wystawia się w oparciu o Krajowe Oceny Techniczne (KOT), które stanowią udokumentowaną, pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.                                                                                                                                                                                        

Twój biznes, nasza wiedza

Szeroka gama wyrobów oraz zestawów powłokowych firmy Hempel przeszła pozytywną ocenę właściwości użytkowych w Instytucie Techniki Budowlanej oraz Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. Należą do nich również antykorozyjne zestawy powłokowe, przeznaczone do pasywnej ochrony przed ogniem. Jakość produktów pęczniejących firmy Hempel jest potwierdzona znakiem CE w zakresie ochrony przed ogniem i znakiem B w zakresie ochrony przed korozją, w odniesieniu do kompletnego zestawu powłokowego. Współpraca z firmą Hempel to gwarancja sukcesu w zakresie doboru produktów, doradztwa i usług, w tym również skompletowania dokumentów, pozwalających na dostosowanie się do obowiązujących przepisów.                                                                                          

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Wyszukaj Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i informacje towarzyszące dla wybranego produktu                                                                                                                                                                                                      

LOADING