Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest bliski naszemu sercu i stanowi podstawę naszej działalności

Tworzenie lepszej przyszłości dzięki zrównoważonym rozwiązaniom w dziedzinie powłok

Naszym celem w Hempel jest tworzenie lepszej przyszłości dzięki zrównoważonym rozwiązaniom w dziedzinie powłok. Tym właśnie zajmujemy się każdego dnia. Nasza strategia rozwoju i podwojenia wielkości firmy do 2025 r. sprawia, że jeszcze ważniejsze staje się nasze zaangażowanie w zrównoważony aspekt tego procesu. To podejście nie tylko słuszne, ale i oczekiwane przez naszych klientów. Oczekują tego również pracownicy – ci, którzy są z nami dziś i ci, którzy dołączą do zespołu w przyszłości. Dlatego nie ustaniemy w wysiłkach, dopóki zrównoważony rozwój nie stanie się fundamentem naszej działalności.

Oddzielenie wzrostu od naszego wpływu na środowisko

Podobnie jak wszystkie inne firmy, my również mamy obowiązek redukcji emisji i odpadów produkowanych w wyniku naszej działalności oraz ilości wykorzystywanych przez nas zasobów. Wywiązanie się z niego przy jednoczesnym osiągnięciu celów rozwojowych, które sobie wyznaczyliśmy, będzie wyzwaniem. Ale sprostamy temu wyzwaniu. Aby to osiągnąć, musimy zerwać związek między naszym rozwojem a negatywnym wpływem na środowisko, co uzyskamy poprzez wzrost wydajności operacyjnej i jednoczesna pracę nad zmianą sposobu, w jaki działamy my i nasz łańcuch wartości. Nasz nowy plan ramowy nakreśla działania, które podejmujemy w celu redukcji emisji CO2, odejścia od surowców niebezpiecznych i radykalnego zmniejszenia ilości odpadów.

Zrównoważony rozwój stanowi podstawę działalności firmy Hempel

Będziemy wyznaczać coraz wyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa, uczciwości, integracji i zdrowszych praktyk pracy. Bezpieczeństwo pozostanie naszym najważniejszym priorytetem. Będziemy promować kulturę bezpieczeństwa, aby zawsze chronić zdrowie pracowników i partnerów, z którymi współpracujemy. Będziemy inwestować w programy zrównoważonego rozwoju społecznego, które poprawiają zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników. Chcemy, aby firma Hempel była nie tylko wspaniałym miejscem do pracy i rozwoju kariery, która przynosi satysfakcję, ale także przykładem tego, jak prawdziwa integracja i różnorodność, uczciwość i szacunek prowadzą do lepszych wyników biznesowych i szerszych korzyści dla społeczeństwa.

Zaangażowani w Cele zrównoważonego rozwoj

Jesteśmy zaangażowani w Cele zrównoważonego rozwoju ogłoszone przez ONZ. Są one zintegrowane i niepodzielne, a cele firmy Hempel działają w sposób całościowy, aby je wspierać.

  • Redukujemy emisję CO2 w naszej własnej działalności i naszym łańcuchu wartości oraz przechodzimy na odnawialne źródła energii.
  • Nasze produkty przyczyniają się do powstania bardziej zrównoważonej i odpornej infrastruktury.
  • Dążymy do efektywnego gospodarowania zasobami i obiegu zamkniętego oraz do redukcji szkodliwych substancji.
  • Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo oraz wspieramy różnorodność i integrację.
  • Promujemy etyczne zachowanie i dobre praktyki środowiskowe w naszym łańcuchu dostaw.
  • Nie ograniczamy naszej współpracy i budujemy efektywne partnerstwa.

Przyczyniając się do pozytywnych zmian

Jako uczestnik inicjatywy Globalny pakt ONZ angażujemy się w promowanie praw człowieka, dobrych praktyk pracy, ochrony środowiska i działań antykorupcyjnych.

Ponadto zobowiązaliśmy się do wyznaczenia w 2021 r. celów naukowych w całym naszym łańcuchu wartości zgodnie ze ścieżką 1,5°C.

Jesteśmy również dumnymi członkami Valuable500 – globalnej społeczności liderów biznesu, którzy z zaangażowaniem umieszczają aspekt integracji osób niepełnosprawnych w swoich programach przywódczych.

Wspierane poprzez unikalną strukturę własności

Właścicielem firmy Hempel jest Fundacja Hempel i taka struktura własnościowa nie jest spotykana w branży powłok. Struktura tego rodzaju pozwala nam spojrzeć z długoterminowej perspektywy na wzrost, zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu.

Fundacja Hempel nie ustaje w wysiłkach, aby zmienić rzeczywistość na lepszą, umożliwiając dzieciom naukę, czyniąc powłoki bardziej wydajnymi i zrównoważonymi oraz zachowując bioróżnorodność na całym świecie.

W 2020 roku Fundacja Hempel przekazała 15 milionów euro na inicjatywy rozwojowe w dziedzinie edukacji, przyrody i nauki.

LOADING