Etyczne postępowanie i przestrzeganie przepisów

Nasz biznes opiera się na zaufaniu, na które pracujemy każdego dnia

Zdobywanie zaufania

Naszym celem jest zostać uznanym za najbardziej godnego zaufania producenta farb na świecie; każdego dnia pracujemy, by to osiągnąć. Etyka, szacunek i uczciwość to wartości, które kierują naszym postępowaniem zarówno we wzajemnych relacjach, jak i podczas tworzenia produktów i świadczenia usług.

Kodeks postępowania

Kodeks Postępowania Pracownika zawiera zbiór zasad, którymi nasi pracownicy muszą kierować się na co dzień w swojej pracy. Zawiera on również zalecenia dotyczące postępowania ze współpracownikami, klientami, kontrahentami, dostawcami i innymi interesariuszami. Kodeks osadzony jest na mocnych wartościach i potwierdza nasze zobowiązanie do przestrzegania obowiązujących przepisów i postępowania w sposób etyczny, zrównoważony oraz odpowiedzialny społecznie.

Infolinia ds. etyki

Każda osoba może zgłosić naruszenie za pośrednictwem naszej zewnętrznej strony do raportowania przypadków niezgodnego z zasadami etyki postępowania.

Zobowiązanie do transparentności

Naszym dążeniem jest, aby zostać uznanym najbardziej godnym zaufania producentem farb na świecie. Stworzyliśmy w tym celu Politykę Etyki Biznesowej oraz Kodeks Postępowania, obejmujący wszystkie aspekty naszej pracy. Jesteśmy jednak świadomi ryzyka, że my lub poszczególne osoby z naszej organizacji mogą dopuścić się naruszenia standardów etycznych. Gdyby do tego doszło, ważne jest, aby istniał łatwy i skuteczny sposób zgłaszania tego rodzaju zdarzeń.

Każda osoba, niezależnie od tego czy jest naszym pracownikiem lub nie, ma możliwość zgłoszenia przez Infolinię ds. Etyki potencjalnych naruszeń lub obaw dotyczących przestrzegania naszej Polityki dot. Etyki Biznesu lub Kodeksu Postępowania. Infolinia prowadzona jest przez niezależnego zewnętrznego dostawcę i umożliwia dokonywanie anonimowych zgłoszeń. Każde zgłoszenie zostanie szybko zbadane w sposób obiektywny i niezależny.

Kodeks Postępowania Partnera Biznesowego

Jako globalny dostawca sprawdzonych rozwiązań oczekujemy, aby nasi partnerzy przestrzegali takich samych standardów etycznych, co my. Dowiedz się więcej o naszych oczekiwaniach wobec partnerów biznesowych.

Dowiedz się więcej

Broszura firmy Hempel
Sprawozdanie Roczne Hempel 2023
Cele dot. Zrównoważonego Rozwoju ONZ
Jesteśmy członkiem założycielem Programu ds. Walki z Przekupstwem Urzędników Państwowych (Fight Against Facilitation Payments Initiative)
Informacja o realizowanej strategii podatkowej
LOADING