Forretningsetiske regler

Vores forretning er bygget på den tillid, vi gør os fortjent til hver dag

At opnå tillid

Vores mål er at være den mest pålidelige globale malingsleverandør i verden. Vi arbejder hver dag for at gøre os fortjent til denne tillid. Vi har fokus på til enhver tid at drive forretning etisk, respektfuldt og ærligt, både med hensyn til, hvordan vi omgås hinanden, samt de produkter og tjenester, vi leverer.

Vores adfærdskodeks for medarbejdere er vores retningslinjer for at gøre forretninger på den rigtige måde. Det beskriver, hvordan vi skal opføre os i vores daglige arbejde, herunder hvordan vi skal opføre os i forhold til vores kolleger, kunder, forretningspartnere, leverandører og andre interessenter. Vores adfærdskodeks for medarbejdere er baseret på vores stærke værdier, og det bekræfter vores fokus på til enhver tid at overholde alle gældende love og handle på en etisk, bæredygtig og socialt ansvarlig måde.

Hotline for etiske spørgsmål

Alle kan indrapportere via vores eksterne whistle blower-websted

Fokus på gennemsigtighed

Vi har fokus på at være en af verdens mest pålidelige malingsleverandører. Til dette formål har vi en politik for forretningsetik og et adfærdskodeks, som dækker alle aspekter af vores arbejde. Vi anerkender imidlertid, at der kan være tidspunkter, hvor vi eller enkeltpersoner i vores organisation ikke lever op til vores høje etiske standarder. Hvis dette sker, er det vigtigt, at det er let at rapportere disse hændelser på en gennemsigtig måde.

Enhver – både internt og eksternt – kan rapportere potentielle overtrædelser eller konflikter i forbindelse med vores politik for forretningsetik eller adfærdskodeks via Hempels hotline for etiske spørgsmål. Hempels hotline for etiske spørgsmål er hostet af en uafhængig tredjepart, giver mulighed for anonym rapportering og sikrer, at alle rapporter hurtigt følges op med en objektiv og uafhængig intern undersøgelse fra Hempel.

Adfærdskodeks for forretningspartnere

Som en global virksomhed, der er kendt for at levere pålidelige løsninger, mener vi, at det er vigtigt, at alle vores forretningspartnere handler i overensstemmelse med vores kodeks og opfylder de samme standarder for etik og integritet, som vi gør. Find ud af, hvad vi forventer af forretningspartnere.

Gå i dybden

Hempels virksomhedsbrochure
Hempels årsrapport 2022
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling
Vi er stiftende medlem af initiativet Fight Against Facilitation Payments Initiative
Læs Hempel Tax Policy her
LOADING