Præsentation af Futureproof

Vi omsætter ambitioner til handling

Vores vej til at blive førende

Ved hjælp af Futureproof vil vi indfri vores strategiske mål om en førende position inden for bæredygtighed og omsætte vores ambitioner til handling. Baseret på vores fremskridt indtil nu begynder vi vores femårige strategi.

Vores ambition er at styrke vores miljømæssige og sociale resultater markant, så vores virksomhed, kunder og medarbejdere trives nu og i fremtiden. Og vi stiller os ikke tilfreds, før bæredygtighed er kernen i, hvordan vi driver forretning.

Det betyder at være et skridt foran, så vi bedre kan betjene vores kunder, at opbygge pålidelige partnerskaber på tværs af værdikæden, øge effektiviteten inden for drift og produktion samt sikre lige muligheder for medarbejderne.

Vi er klar til at accelerere

Vi er klar til at træffe dristige beslutninger ud fra vores værdier, når vi bevæger os fremad på vores vej til at blive førende.

Vores rejse er både et maraton og en sprint, og vi vil fremskynde fremskridt på mange fronter. Vores mål er det fundament, hvorpå vi fortsætter med at bygge og udvikle os og hæve vores egne standarder for resultater. Vores program afspejler vores ambitioner om at forme fremtiden.

Vi vil fokusere vores indsats, hvor vi kan opnå den største virkning:

 • Resultater
 • Produkter
 • Medarbejdere
 • Partnere

Om resultater…

Vi fremtidssikrer vores forretningsvækst ved drastisk at reducere vores miljøaftryk. Som alle andre virksomheder har vi et ansvar for at reducere de mængder af emissioner og affald, vi producerer, og de ressourcer, vi bruger. Som producent af maling er vores fokus også på konstant at reducere og udfase farlige råmaterialer. Vi er nødt til at gøre dette, samtidig med at vi vokser til dobbelt størrelse. Det eneste svar er at bryde sammenhængen mellem vores vækst og vores miljøaftryk. Vi vil gøre dette ved konstant at forbedre vores effektivitet samt ændre hvordan vi og vores værdikæde fungerer.

I forhold til vores resultater vil vi:

 • Introducere en femårsplan for reduktion og udfasning af farlige råmaterialer
 • Fremskynde vores implementering af biocidfrie produkter i alle segmenter
 • Opnå nul affald til deponering i 2025
 • Halvere mængden af kasserede færdigvarer og råvarer, selv når vi bliver dobbelt så store
 • Introducere et vandprogram i 2021

Om produkter…

Vi fremtidssikrer vores løsninger for at hjælpe vores kunder med at indfri deres ambitioner om bæredygtighed og styrke både vores egen og vores kunders konkurrencedygtighed.

Kunderne forventer i stigende grad, at deres leverandører hjælper dem med at opfylde deres egne bæredygtighedsforpligtelser. Hempels produkter hjælper allerede i dag vores kunder med at gøre deres skibe mere effektive, holde bygninger kølige, potentielt redde liv takket være øget brandsikkerhed og forlænge deres aktivers levetid.

Vi udbygger konstant vores udbud af varer og services og udvikler nye værditilbud til kunderne. Vi udvikler helt nye måder at kombinere services, teknologi og produkter, så vi kan levere transformative løsninger, som understøtter kundernes bæredygtighedsmål.

For vores produkter vil vi:

 • Gør bæredygtighed til en vigtig drivkraft for al produktudvikling og innovation
 • Reduce kundernes emissioner med mindst 30 millioner ton CO2 i 2025
 • Indføre en omfattende køreplan for cirkularitet i 2022
 • Ambitiøst reducere kundernes affald
 • Opnå 50% genbrugt indhold i primær plastemballage inden 2025

Om medarbejdere...

Vi fremtidssikrer vores kultur ved at sætte stadig højere standarder for sikkerhed, retfærdighed, inklusion og sundere arbejdsforhold.

Sikkerhed forbliver vores topprioritet. Vi fremmer en sikkerhedskultur, hvor vi beskytter vores medarbejderes og samarbejdspartneres sundhed.

Vi investerer i programmer, der forbedrer vores medarbejderes sundhed og trivsel og giver et mere indholdsrigt arbejdsklima hos Hempel. Vi ønsker at gøre Hempel til ikke blot et godt sted at arbejde, men også et eksempel på, hvordan ægte inklusion og mangfoldighed, retfærdighed og respekt fører til bedre forretningsresultater og fordele for samfundet mere bredt.

For medarbejderne vil vi:

 • Opbygge en endnu stærkere sikkerhedskultur og eliminere alle arbejdsskader og andre skader
 • Kæmpe for og fremme fysisk og mental sundhed og trivsel
 • Nå et mål om 30% kvinder i medarbejdergruppen og ledelsen inden 2025
 • Fremme inklusion og mangfoldighed i forhold til køn, alder, kultur, etnicitet, fysiske og mentale evner, religion og seksuel orientering
 • Skabe rammerne for rimelig aflønning, lige løn for lige arbejde og forsikring
 • Sikre fleksible personalegoder som passer til medarbejderens livsstil & præferencer
 • Indføre en udvidet familiestøtteordning

Og om partnere...

Vi fremtidssikrer vores værdikæde gennem åbne og positive partnerskaber.

Vi kan ikke blive førende inden for bæredygtighed, hvis vi er i en boble. Vi er nødt til at samarbejde med vores leverandører lige så meget som med vores kunder, højne standarderne, inspirere til banebrydende innovation og udfordre traditionel praksis.

Vi vil aktivt søge nye muligheder for at samarbejde med dygtige og indflydelsesrige organisationer, der kan støtte os i vores bestræbelser.

Sammen med vores partnere vil vi:

 • Reducere CO2-emissioner i vores værdikæde baseret på videnskabelige målsætninger i henhold til målet om 1,5°C
 • Fremme og god etisk opførsel og miljøpraksis i Hempels forsyningskæde
 • Intergagere systematisk med vores kunder for at etablere bæredygtighedspartnerskaber

Bæredygtighed som en integreret del af vores beslutningsproces og forretning

Vores bæredygtighedsprogram er en integreret del af Hempels virksomhedsstrategi 2021-2025. Fremskridt i forhold målene og tilknyttede projekter er en integreret del af den månedlige statusrapportering om strategien til vores EMB (Executive Management Board).

Bæredygtighed er integreret i vigtige beslutningsprocesser, såsom M&A og andre investeringsbeslutninger. Vi gør også bæredygtighed til en endnu stærkere del af vores samlede KPI-struktur og integrerer vores resultater i incitamenter og bonusprogrammer. Yderligere strategisk udvikling ledes af Group Sustainability and Government Affairs i samarbejde med funktioner, regioner og segmenter.

LOADING