Bæredygtighed

Vi giver bæredygtighed topprioritet i vores måde at drive forretning på

Vi skaber en lysere fremtid med bæredygtige malingsløsninger

Hos Hempel er formålet at skabe en bedre fremtid med bæredygtige malingsløsninger. Dette er noget, vi stræber efter hver dag. Vores strategi om at være dobbelt så store i 2025 gør det endnu mere vigtigt at tænke i bæredygtighed. Det er ikke blot den rigtige vej at gå, vores kunder forventer det. Nutidens og fremtidens medarbejdere forventer det. Derfor stiller vi os ikke tilfreds, før bæredygtighed er kernen i, hvordan vi driver forretning.

Vi bryder sammenhængen mellem vækst og miljøaftryk

Som alle andre virksomheder har vi et ansvar for at reducere de mængder af emissioner og affald, vores drift producerer, og de ressourcer, vi bruger. At gøre dette og samtidig nå de vækstmål, vi har sat os, vil være en udfordring. Men det er en udfordring, vi tager op. For at opnå dette skal vi bryde sammenhængen mellem vores vækst og vores miljøaftryk – forbedre vores driftsresultater, og samtidig transformere, hvordan vi og vores værdikæde fungerer. Vores nye program angiver vores tiltag i forhold til at reducere CO2-emissioner, ophøre med at bruge farlige råmaterialer og reducere affaldsmængden drastisk.

Bæredygtighed har topprioritet hos Hempel

Vi vil sætte stadig højere standarder for sikkerhed, retfærdighed, inklusion og sundere arbejdsforhold. Sikkerhed forbliver vores topprioritet. Vi fremmer en sikkerhedskultur, hvor vi altid beskytter vores medarbejderes og samarbejdspartneres sundhed. Vi investerer i sociale bæredygtighedsprogrammer, der forbedrer vores medarbejderes sundhed og trivsel. Vi ønsker at gøre Hempel til ikke blot et godt sted at arbejde og skabe en karriere, men også et eksempel på, hvordan ægte inklusion og mangfoldighed, retfærdighed og respekt fører til bedre forretningsresultater og fordele for samfundet mere bredt.

Engageret i forhold til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Vi har forpligtet os til at leve op til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling FN's verdensmål er integrerede og indbyrdes afhængige, og vores Hempel-mål understøtter dem på en holistisk måde.

  • Vi reducerer CO2-udledningen i vores egen drift og i vores værdikæde og skifter til vedvarende energi.
  • Vores produkter bidrager til en mere bæredygtig og robust infrastruktur.
  • Vi tilstræber ressourceeffektivitet og cirkularitet og reduktion af skadelige stoffer.
  • Vi har fokus på sundhed og sikkerhed og på at fremme mangfoldighed og inklusion.
  • Vi fremmer etisk adfærd og god miljøpraksis i vores forsyningskæde.
  • Vi samarbejder bredt og stræber efter effektive partnerskaber.

Vi bidrager til positive forandringer

Som deltager i FN's Global Compact er vi forpligtet til at fremme menneskerettigheder, god arbejdspraksis, miljøbeskyttelse og aktiviteter til bekæmpelse af korruption.

Vi har desuden forpligtet os til at opstille videnskabsbaserede mål på tværs af vores værdikæde i overensstemmelse med målet om 1,5°C i 2021.

Vi er også stolte medlemmer af Valuable500 – et global sammenslutning af ledende virksomheder, der er dedikeret for at sætte handicapinklusion på dagsordenen.

Understøttet af en unik ejerskabsstruktur

Hempel ejes af Hempel Fonden, en ejerskabsstruktur, der er unik i malingsindustrien. Denne ejerskabsstruktur giver os mulighed for at have et langsigtet perspektiv på vækst, bæredygtighed og virksomhedsansvar.

Hempel Fonden bestræber sig på at gøre en forskel ved at give børn mulighed for at lære, gøre malinger mere effektive og bæredygtige samt opretholde biodiversitet over hele verden.

I 2020 donerede The Hempel Fonden 15 millioner euro til udviklingsinitiativer inden for uddannelse, natur og videnskab.

LOADING