REACH kısıtlaması

Avrupa’da diizosiyanatlar için yeni REACH kısıtlaması

2020/1149 sayılı yeni AB Düzenlemesi, 24 Ağustos 2023’te yürürlüğe girecek. Bu tüzük diizosiyanat içeren ve karışımında ağırlıkça %0,1 veya daha fazla diizosiyanat bulunan karışımların kullanımını sınırlıyor.

Diizosiyanatlar, poliüretan üretiminde kullanılan kimyasallardır ve bu yüzden poliüretan boyalarda az miktarda kalıntı monemer olarak bulunabilirler. Diizosiyanatlar alerjileri tetiklediğinden, 2020/1149 sayılı AB Düzenlemesi 24 Ağustos 2023 tarihinden sonra diizosiyanat ve %0,1’den fazla diizosiyanat içeren karışımların diizosiyanatların güvenli kullanımına dair eğitimi yalnızca başarılı bir şekilde tamamlamış kullanıcılar tarafından kullanılmasını ve işlenmesini şart koşmuştur.

Kimler eğitim kapsamındadır

İşinde veya ticari faaliyetlerinin bir parçası olarak %0,1’den fazla diizosiyanat içeren ürünleri kullanan ya da söz konusu ürünlerin kullanımını denetleyen kişiler zorunlu eğitim kapsamındadır. Bu, hem çalışanlar hem de serbest meslek sahibi kişiler için geçerlidir.

Nasıl eğitim alınır

Avrupa Diizosiyanat ve Poliol Üreticileri Birliği (the European Diisocyanate and Polyol Producers Association - ISOPA), Avrupa Alifatik İzosiyanat Üreticileri Birliği (the Association of European Aliphatic Isocyanate Producers - ALIPA) iş birliği ile uygun maliyetle erişilebilecek kapsamlı bir eğitim materyali geliştirmiştir. Bu materyale birçok dilde safeusediisocyanates.eu üzerinden kolayca erişilebilinir ve materyal çeşitli uygulama sektörleri için kullanılabilinir. Eğitim her beş yılda bir yenilenmelidir. 

Hangi ürünleri etkiler

Aşağıda ileri düzeyde eğitim gerektiren poliüretan ürünlerimizin ve ileri düzeyde e ğitim gerektirmeyen poliüretan ürünlerimizin listelerini bulabilirsiniz.

“24 Ağustos 2023 tarihinden itibaren endüstriyel veya profesyonel kullanımdan önce yeterli eğitim gereklidir” diyen bir metin varsa ürün etiketine veya ürün güvenlik veri sayfası bölüm 15.1’e her zaman başvurabilirsiniz. İki bileşenli ürünlerde, diizosiyanat içeren genellikle kürleme ajanıdır. Tüm güvenlik bilgi formları hempel.com/tr-tr ’daki ürün arama bölümünde mevcuttur.

Fact box

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - REACH), Aralık 2006 tarihinden itibaren geçerli olan bir Avrupa Birliği tüzüğüdür. REACH, kimyasal maddelerin üretimini ve kullanımını, hem insan sağlığı hem de çevre üzerindeki olası etkilerini ele alır.

Tüzük aynı zamanda REACH’in teknik, bilimsel ve idari yönlerini yöneten Avrupa Kimyasallar Ajansı’nı (European Chemicals Agency -ECHA) kurmuştur. 

LOADING