Futureproof

Amacı eyleme dönüştürmek

Liderliğe giden yolumuz

Futureproof, stratejik sürdürülebilirlik liderliği hedefimizi gerçekleştirecek olduğumuz çerçevedir. Bugüne kadarki ilerlememizin üzerine koyarak beş yıllık strateji yolculuğumuza başlıyoruz.

Amacımız çevresel ve toplumsal performansımızı büyük ölçüde geliştirmek ve böylece şirketimizin, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın şimdi ve gelecekte başarılı olmasıdır. Sürdürülebilirlik iş yapma biçimimizin merkezinde olana dek durmayacağız.

Bu, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek, değer zincirimiz genelinde güvenilir ortaklıklar kurmak, operasyonlarımızda ve üretimde verimliliği sağlamak, çalışanlara eşit fırsatlar sunmada bir adım önde olmak anlamına gelir.

Hızlanmaya hazırız

Değerlerimizin rehberliğinde, liderliğe giden yolda ilerlerken cesur kararlar almaya hazırız.

Yolculuğumuz hem bir maraton hem bir kısa mesafe koşusu ve biz ön sıralardaki ilerlememizi hızlandıracağız. Hedeflerimiz, oluşturmaya ve geliştirmeye devam edeceğimiz temel prensiplerdir ve kendi performans standartlarımızı ilerleteceklerdir. Çerçevemiz, geleceği şekillendirme amacımızı yansıtır.

Çabalarımızı ve kararlılığımızı en fazla etki yaratabileceğimiz alanlara odaklayacağız:

 • Performans
 • Ürünler
 • İnsanlar
 • İş Ortakları

Performans için...

Çevresel ayak izimizi büyük ölçüde azaltarak işimizin büyümesini gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyecek hale getiriyoruz. Tüm şirketler gibi, oluşturduğumuz emisyonları, atığı ve kullandığımız kaynak miktarını azaltma sorumluluğuna sahibiz. Kat uygulama şirketi olarak ayrıca zararlı ham maddeleri sürekli olarak azaltmaya ve yavaş yavaş kullanımdan kaldırmaya odaklanıyoruz. Bunu, aynı zamanda şirket olarak iki kat büyürken yapmalıyız. Çözüm, yalnızca büyümemiz ve çevresel ayak izimiz arasındaki bağı kırmaktan geçiyor. Bunu verimliliğimizi durmaksızın geliştirerek ve kendimizin ve değer zincirimizin işleyiş biçimini değiştirerek yapacağız.

Performansımız için yapacaklarımız:

 • Tehlikeli ham maddeleri azaltmak ve yavaş yavaş kullanımdan kaldırmak için beş yıllık azaltma planı sunmak
 • Tüm segmentlerde biyosit içermeyen ürün çabalarımızı hızlandırmak
 • 2025’e kadar çöp sahasına boşaltılacak sıfır atık
 • İki kat büyümüş olsak dahi ıskartaya çıkmış bitmiş ürün ve ham madde miktarını yarıya indirmek
 • 2021’de su programımızı sunmak

Ürünler için...

Müşterilerimizin sürdürülebilirlik amaçlarına ulaşmaları ve hem bizim hem müşterilerimizin rekabetçi konumunu ilerletmeye yardımcı olmak için çözümlerimizi gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyecek hale getiriyoruz.

Müşteriler giderek tedarikçilerinden sürdürülebilirlik taahhütlerini yerine getirmelerine yardımcı olmalarını beklemektedir. Hempel ürünleri hali hazırda müşterilerinin gemilerini daha verimli yapmaya, yapıları daha soğuk tutmaya ve artan yangın güvenliği ile potansiyel olarak hayat kurtarmaya ve varlıklarının ömrünü uzatmaya yardımcı olmaktadır.

Müşterilerimiz için sunduklarımızı durmaksızın geliştirecek ve yeni değer teklifleri oluşturacağız; müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyecek dönüştürücü çözümler sunan hizmetleri, teknoloji ve ürünleri birleştirmenin yollarına öncelik edeceğiz.

Ürünlerimiz için yapacaklarımız:

 • Sürdürülebilirliği tüm ürün geliştirme ve yeniliğin temel etkeni yapmak
 • 2025’e kadar müşteri emisyonlarını en az 30 milyon ton CO2 azaltmak
 • 2022’de kapsamlı döngüsellik yol haritasını sunmak
 • Müşteri atığını dramatik bir şekilde azaltmak
 • 2025’e kadar ana plastik ambalajlamada %50 geri dönüştürülmüş içeriğe ulaşmak

İnsanlar için...

Güvenlik, adil olma, kapsayıcılık ve daha sağlıklı çalışma uygulamaları için daha yüksek standartlar belirleyerek kültürümüzü gelecekte olabilecek değişikliklerden etkinlenmeyecek hale getiriyoruz.

Güvenlik, birinci önceliğimiz olmayı sürdürecek. Çalışanlarımız ve birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın sağlığını korumak için bir güvenlik kültürünü teşvik edeceğiz.

Çalışanlarımızın sağlığını ve refahını iyileştirecek ve Hempel’de çalışma deneyimini zenginleştirecek programlara yatırım yapacağız. Hempel’i yalnızca çalışmak için mükemmel bir yer yapmakla kalmayıp aynı zamanda kapsayıcılık ve çeşitlilik, adaletlilik ve saygının topluma daha fazla katkı sağladığının bir örneği yapmak istiyoruz.

Çalışanlarımız için yapacaklarımız:

 • Daha güçlü bir güvenlik kültürü oluşturmak ve tüm Kayıp Zamanlı Kaza ve diğer yaralanmaları azaltmak
 • Fiziksel ve zihinsel sağlığı, refahı desteklemek ve teşvik etmek
 • 2025’e kadar genel işgücü ve yönetimde %30 kadın hedefine ulaşmak
 • Cinsiyet, yaş, kültür, etnik köken, fiziksel ve zihinsel yetenekler, dini inançlar ve cinsel yönelimlerle ilgili kapsayıcılık ve çeşitliliği teşvik etmek
 • Adil tazminat, eşit işe eşit ücret ve sigorta için bir çerçeve oluşturmak
 • Çalışanların yaşam biçimi ve tercihlerine uyacak esnek avantajlar sağlamak
 • Genişletilmiş bir aile destek programını tanıtmak

Ve İş Ortaklarımız için...

Açık ve pozitif ortaklıklarla değer zincirimizi gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyecek hale getiriyoruz.

Sürdürülebilirlikte liderliğe tek başımıza ulaşamayız. Müşterilerimizle olduğu gibi tedarikçilerimizle de işbirliği içinde çalışmalı, standartlarımızı yükseltmeli, çığır açan yeniliklere ilham vermeli ve geleneksel uygulamalara meydan okumalıyız.

Topluluklarımızı destekleyebilecek uzman ve itibarlı kurumlarla ortaklık için yeni fırsatlar arayacağız.

İş ortaklarımız ile yapacaklarımız:

 • 1,5°C hedefi ile uyumlu şekilde bilime dayalı hedeflere dayanarak değer zincirimizdeki CO2 emisyonlarını azaltmak
 • Hempel’in tedarik zincirinde iyi etik davranış ve çevresel uygulamaları teşvik etmek ve ileriye götürmek
 • Müşterilerimizle sürdürülebilirlik ortaklığı kurmak için sistematik olarak etkileşim kurmak

Sürdürülebilirliği karar alma ile ve işimizle birleştirmek

Sürdürülebilirlik çerçevemiz, Hempel’in 2021-2025 kurumsal stratejisinin bütünleşik bir parçasıdır. Hedefler ve bağlantılı projelerdeki ilerleme, İcra/Yönetim Kurulunun bildirdiği aylık strateji ilerlemesiyle bütündür.

Sürdürülebilirlik, şirket birleşmesi ve diğer yatırım kararları gibi temel karar verme süreçleri ile bağlantılıdır. Sürdürülebilirliği aynı zamanda genel temel performans göstergesi yapımızın güçlü bir parçası yapacak ve performansımızı teşvik ve bonus programlarının içine katacağız. İleri stratejik gelişim işlevler, bölgeler ve segmentlerle işbirliği içinde Sürdürülebilirlik Grubu ve İdari İlişkiler departmanları tarafından yürütülecektir.

LOADING