REACH-beperking

Nieuwe REACH-beperking voor diisocyanaten in Europa

Op 24 augustus 2023 wordt een nieuwe EU-verordening 2020/1149 van kracht. Deze beperkt het gebruik van diisocyanaten en mengsels die 0,1% of meer gewichtsprocenten diisocyanaten bevatten.

Diisocyanaten zijn chemische stoffen die worden gebruikt bij de productie van polyurethanen en kunnen dus in kleine hoeveelheden worden aangetroffen als restmonomeren in polyurethaancoatings. Aangezien diisocyanaten allergieën kunnen veroorzaken, bepaalt de EU-verordening 2020/1149 dat na 24 augustus 2023 diisocyanaten en mengsels met >0,1% diisocyanaten alleen mogen worden gebruikt en verwerkt als de gebruiker met succes een opleiding over veilig gebruik van diisocyanaten heeft gevolgd.

Voor wie geldt de opleiding

Personen die in hun bedrijf of in het kader van hun commerciële activiteiten producten gebruiken die >0,1% diisocyanaten bevatten of die toezicht houden op het gebruik van dergelijke producten, vallen onder de verplichte opleiding. Dit geldt zowel voor werknemers als zelfstandigen.

Manier van opleiden

De European Diisocyanate and Polyol Producers Association (ISOPA) heeft in samenwerking met de Association of European Aliphatic Isocyanate Producers (ALIPA) een uitgebreid opleidingsmateriaal ontwikkeld dat kosteneffectief toegankelijk is. Het is gemakkelijk toegankelijk en beschikbaar in verschillende talen via safeusediisocyanates.eu en voor verschillende toepassingssectoren. De opleiding moet om de vijf jaar worden vernieuwd.

Voor welke producten geldt de opleiding

Hieronder vindt u zowel de lijst van onze polyurethaanproducten waarvoor geen verdere opleiding nodig is, als de lijst van onze polyurethaanproducten waarvoor wel een opleiding.

U kunt altijd het productetiket of het veiligheidsinformatieblad onder rubriek 15.1 raadplegen. Op het productlabel of het veiligheidsinformatieblad onder rubriek 15.1 kan de volgende tekst vermeldt staan “Vanaf 24 augustus 2023 is adequate training vereist vóór industrieel of professioneel gebruik”. Bij twee-componentenproducten is dit vaak het uithardingsmiddel dat diisocyanaat bevat. Alle veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website hempel.com/nl-nl.

Fact box

Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH) is een verordening van de Europese Unie van december 2006. REACH heeft betrekking op de productie en het gebruik van chemische stoffen en hun mogelijke effecten op zowel de menselijke gezondheid als het milieu.

Bij deze verordening is ook het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) opgericht, dat de technische, wetenschappelijke en administratieve aspecten van REACH beheert. 

LOADING