Ethisch gedrag en naleving

Ons bedrijf is gebouwd op het vertrouwen dat we elke dag verdienen

Vertrouwen verdienen

Onze doelstelling is de meest betrouwbare wereldwijde leverancier van coatings ter wereld te worden. We werken er elke dag aan om dit vertrouwen te verdienen. Van de manier waarop we met elkaar omgaan tot en met de producten en diensten die we leveren: wij zijn te allen tijde toegewijd aan ethisch, respectvol en eerlijk zakendoen.

Onze gedragscode voor werknemers is onze gids om op de juiste manier zaken te doen. De code beschrijft hoe we ons elke dag moeten gedragen op het werk, waaronder hoe we onszelf moeten gedragen tegenover collega's, klanten, zakenpartners, leveranciers en andere belanghebbenden. Op basis van onze sterke waarden bevestigt onze Gedragscode voor Werknemers ons engagement om alle toepasselijke wetten na te leven en te allen tijde op een ethische, duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier te handelen.

Hotline voor ethiek

Iedereen kan een melding maken via onze externe website voor klokkenluiders

Een verbintenis tot transparantie

We streven ernaar een van 's werelds meest vertrouwde leveranciers van coatings te worden. Daartoe hebben we een Beleid inzake ethiek en een Gedragscode die alle aspecten van ons werk bestrijken. We erkennen echter dat er mogelijk momenten zijn wanneer wij of individuen in onze organisatie er niet in slagen te voldoen aan onze hoge ethische normen. Als dit gebeurt, is het essentieel dat het gemakkelijk is om deze incidenten op een transparante manier te melden.

Iedereen – zowel intern als extern – kan potentiële overtredingen of problemen met betrekking tot ons zakelijk beleid inzake ethiek of onze gedragscode melden via de Hempel Ethics Hotline. De Hempel Ethics Hotline, gehost door een onafhankelijke derde partij, maakt anonieme meldingen mogelijk en zorgt ervoor dat alle meldingen snel worden opgevolgd door een objectief en onafhankelijk intern onderzoek door Hempel.

Gedragscode voor zakenpartners

Als een wereldwijd bedrijf dat bekend staat om het leveren van betrouwbare oplossingen, geloven we dat het essentieel is dat al onze zakenpartners in overeenstemming met ons werken en bijdragen aan dezelfde ethische normen en integriteit als wij. Kom te weten wat we verwachten van onze zakenpartners.

Verdiep u in onze wereld

Bedrijfsbrochure
Jaarverslag 2023
Doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de VN
We zijn een van de oprichters van het Fight Against Facilitation Payments Initiative (Initiatief bestrijding van faciliterende betalingen)
LOADING