Wettelijke vermelding

Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE HEMPEL (THE NETHERLANDS) B.V. (hierna: de "Gebruiksvoorwaarden")

Door deze website te bezoeken, te raadplegen en/of anderszins te gebruiken, verklaart u in te stemmen met de Gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op elk bezoek aan deze website.

De gegevens op deze website zijn slechts bedoeld om algemene informatie te verschaffen over de activiteiten en producten van HEMPEL (the Netherlands) B.V. en/of haar moeder-, dochter- en/of zusterondernemingen (hierna: "HEMPEL"); hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

HEMPEL heeft deze website met zorg samengesteld. HEMPEL geeft echter geen enkele garantie (expliciet of impliciet) met betrekking tot volledigheid of juistheid van de gepresenteerde informatie, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zij van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden. HEMPEL geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Informatie en gegevens kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving. Hoewel deze website regelmatig wordt geactualiseerd en naar beste vermogen is samengesteld, kunnen de informatie, de afbeeldingen en de overige materialen op deze website mogelijk onvolledig, verouderd of incorrect zijn. Vóórdat u op basis van de hier verstrekte gegevens handelt dient u altijd de volledigheid en juistheid ervan te verifiëren bij HEMPEL, telefoonnummer 010-44 54 000. De informatie op deze website vormt een uitnodiging tot zakendoen en mag niet worden geïnterpreteerd  ls een aanbieding.

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat HEMPEL op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit en/of verband houdend met het gebruik van de informatie en gegevens op deze website. HEMPEL kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van externe websites die toegankelijk zijn via hierna genoemde hyperlinks op deze website of via hyperlinks op websites waarnaar vanuit deze website wordt verwezen.

HEMPEL behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud en rangschikking berusten bij HEMPEL of haar licentiegevers. Het is gebruikers niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven, of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over HEMPEL.

De eigendom van merken die op deze site en/of enige andere website van HEMPEL voorkomen berust bij HEMPEL of haar licentiegevers. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HEMPEL of haar licentiegevers. 

De hyperlinks (koppelingen) op deze website die naar externe websites verwijzen, worden uitsluitend ter informatie aangeboden. De desbetreffende externe websites staan niet onder controle van HEMPEL. De aanwezigheid van hyperlinks naar externe websites duidt niet op een voorkeur van HEMPEL voor deze websites of op goedkeuring door HEMPEL van (de kwaliteit van) deze websites of de producten en/of diensten die op of via deze websites verkrijgbaar zijn.

Op verzoek wordt u hiervan onverwijld kosteloos een schriftelijk exemplaar toegezonden.

Alle informatie op deze website wordt aangeboden onder nadrukkelijk voorbehoud van rechten. 

LOADING