Introductie tot Futureproof

Ambitie omzetten in daden

Ons pad naar leiderschap

Futureproof is het plan waardoor we onze strategische doelstellingen van leiderschap in duurzaamheid willen overbrengen. Voortbouwend op de vooruitgang die we tot dusver geboekt hebben, beginnen wij aan het traject van onze vijfjarenstrategie.

Het is onze ambitie om onze milieu- en sociale prestaties radicaal te verbeteren zodat ons bedrijf, onze klanten en onze werknemers nu en in de toekomst kunnen welvaren. En we zullen niet rusten vooraleer duurzaamheid centraal staat in hoe wij zaken doen.

Dit betekent dat we een stap voor moeten blijven om onze klanten beter van dienst te kunnen zijn, betrouwbare partnerschappen te kunnen vormen binnen onze waardeketen, onze activiteiten en productie efficiënter te kunnen maken en gelijke kansen te kunnen bieden aan onze werknemers.

We zijn klaar om te versnellen

Geleid door onze waarden zijn we bereid gewaagde beslissingen te maken terwijl we ons pad naar leiderschap verder bewandelen.

Onze reis is zowel een marathon als een sprint en we willen de vooruitgang op verschillende vlakken versnellen. Onze doelstellingen zijn de basis waarop we verder zullen bouwen en evolueren, terwijl we onze eigen prestatiestandaarden in snel tempo zullen opdrijven. Ons plan reflecteert onze ambitie om de toekomst te vormen.

We zullen onze inspanningen en betrokkenheid daar concentreren waar we de grootste impact hebben:

 • Prestaties
 • Producten
 • Mensen
 • Partners

Over prestaties...

Wij maken onze bedrijfsgroei futureproof door onze ecologische voetafdruk radicaal te verminderen. Net zoals alle andere bedrijven hebben wij de verantwoordelijkheid om onze uitstoot en afval en het aantal middelen dat we gebruiken te verminderen. Als coating-bedrijf ligt onze focus op het voortdurend verminderen en geleidelijk elimineren van schadelijke grondstoffen. Dit moeten we doen terwijl we in grootte verdubbelen. Het enige antwoord hierop is het loskoppelen van onze groei en onze ecologische voetafdruk. Dit zullen we doen door onze efficiëntie aanhoudend te verbeteren en onze manier van werken en die van onze waardeketen te transformeren.

Voor onze prestaties zullen we:

 • Een vijfjarenplan introduceren voor de vermindering en het geleidelijk elimineren van schadelijke grondstoffen
 • Onze inspanningen voor biocidevrije producten versnellen in alle segmenten
 • Geen afval meer storten tegen 2025
 • Het aantal afgedankte eindproducten en grondstoffen halveren, terwijl we in grootte verdubbelen
 • Een waterprogramma introduceren in 2021

Over producten...

We maken onze oplossingen futureproof om onze klanten te helpen hun duurzaamheidsambities te verwezenlijken en zowel onze concurrentiepositie als die van onze klanten te verbeteren.

Klanten verwachten meer en meer dat leveranciers hun helpen hun duurzaamheidsbeloften na te komen. Producten van Hempel helpen klanten reeds om hun schepen efficiënter te maken, hun gebouwen koeler te houden, mogelijk levens te redden door verbeterde brandveiligheid en de levensduur van hun bedrijfsmiddelen te verlengen.

We zullen ons aanbod voortdurend ontwikkelen en nieuwe waardeproposities ontwikkelen voor klanten; wij zullen baanbrekend werk verrichten door diensten, technologie en producten te combineren om hervormende oplossingen te bieden die de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten ondersteunen.

Voor onze producten zullen we: 

 • Duurzaamheid een belangrijke drijfveer maken in de volledige productontwikkeling en -innovatie
 • De uitstoot van klanten verminderen met minstens 30 miljoen ton CO2 tegen 2025
 • Een duidelijke cirkelvormige routekaart introduceren in 2022
 • Afval van onze klanten ambitieus verminderen
 • Onze primaire kunststofverpakkingen uit 50% gerecycleerde inhoud laten bestaan tegen 2025

Over mensen...

We maken onze cultuur futureproof door nog hogere standaarden te hanteren voor veiligheid, eerlijkheid, inclusiviteit en gezondere werkmethodes.

Veiligheid zal onze hoogste prioriteit blijven. We zullen een veilige cultuur onderhouden om een goede gezondheid van onze werknemers en partners te garanderen.

We zullen investeren in programma's die de gezondheid en het welzijn van onze werknemers bevorderen en de werkervaring bij Hempel verrijken. We willen van Hempel niet alleen een geweldige plaats maken om te werken, maar ook een voorbeeld voor hoe inclusiviteit en diversiteit, eerlijkheid en respect kunnen leiden tot betere bedrijfsresultaten en grotere voordelen voor de maatschappij.


Voor mensen zullen we:

 • Een nog betere veiligheidscultuur creëren en alle ongevallen met arbeidsverlet en andere kwetsuren elimineren
 • Fysieke en mentale gezondheid en welzijn bevorderen en promoten
 • 30% vrouwen tewerkstellen in het algemeen personeelsbestand en het management tegen 2025
 • Inclusie en diversiteit promoten op vlak van gender, leeftijd, cultuur, etniciteit, fysieke en mentale vaardigheden, religieuze overtuigingen en seksuele geaardheid
 • Een plan creëren voor eerlijke compensatie, gelijke verloning voor gelijk werk en verzekering
 • Flexibele voordelen aanbieden om tegemoet te komen aan de levensstijl en voorkeuren van de werknemer
 • Een uitgebreid ondersteuningsprogramma voor familie introduceren

En over partners...

We maken onze waardeketen futureproof door open en positieve partnerschappen.

We kunnen geen leiderschap in duurzaamheid bereiken in een bubbel. We moeten samenwerken met onze leveranciers en onze klanten, terwijl we onze standaarden verhogen, baanbrekende innovaties stimuleren en traditionele praktijken in vraag stellen.

We zullen actief op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden om samen te werken met gespecialiseerde en invloedrijke organisaties die onze betrokkenheid kunnen ondersteunen.


Met onze partners zullen we:

 • De CO2-uitstoot in onze waardeketen verminderen op basis van op wetenschap gebaseerde targets overeenkomstig het 1,5°C-pad
 • Ethisch goed gedrag en milieugebruiken in de leveringsketen van Hempel promoten en bevorderen
 • Ons systematisch bezighouden met onze klanten om duurzaamheidspartnerschappen aan te gaan

Duurzaamheid verweven in de besluitvorming en onze bedrijfsvoering

Ons duurzaamheidsplan is een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsstrategie van Hempel voor 2021-2025. Vooruitgang in de doelstellingen en partnerprojecten maken integraal deel uit van de maandelijkse voortgangsrapportage met ons Executive Management Board (EMB).

Duurzaamheid zal verweven worden in onze belangrijkste beslissingsprocessen, zoals M&A en andere investeringsbeslissingen. We zullen duurzaamheid ook een belangrijker onderdeel maken van onze algemene KPI-structuur en onze prestaties integreren in belonings- en bonusprogramma's. Verdere strategische ontwikkelingen worden geleid door Group Sustainability en Government Affairs in samenwerking met functies, regio's en segmenten.

LOADING