Επεξεργασία και Αποθήκευση

Αντιμετωπίστε τις διαβρωτικές συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τις εγκαταστάσεις σας

Οι διαβρωτικές ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν δαπανηρές ζημιές σε εξαρτήματα και εξοπλισμό κατασκευασμένα από χάλυβα. Οποιοδήποτε είδος εγκατάστασης κι αν διατηρεί η επιχείρησή σας - διυλιστήρια, πετροχημικά εργοστάσια, εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αέριου ή τερματικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης - στόχος σας είναι να αποφύγετε τις διακοπές λειτουργίας και να μειώσετε τα τρέχοντα αλλά και μελλοντικά έξοδα συντήρησης. Ταυτόχρονα, η συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις και η διασφάλιση αξιόπιστης αντιοξειδωτικής προστασίας και ασφάλειας προκύπτει πλέον ως αναγκαιότητα για κάθε έργο που αναλαμβάνετε, σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η πρόληψη κι η αντιοξειδωτική προστασία σας εξασφαλίσουν σημαντικά πλεονεκτήματα

Πολλές εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης έχουν αναπτύξει τα δικά τους μικροκλίματα που ευνοούν την εμφάνιση διάβρωσης. Για τον λόγο αυτό, εμείς έχουμε αναπτύξει και σας προτείνουμε λύσεις πρόληψης της διάβρωσης ειδικά σχεδιασμένες για δομές διύλισης, σωληνώσεις, σκάφη μεταποίησης και δεξαμενές αποθήκευσης. Είτε αναζητείτε λύσεις για νέες εγκαταστάσεις είτε χρειάζεστε να συντηρήσετε τις ήδη υπάρχουσες, οι τεχνικοί μας εμπειρογνώμονες μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τα προϊόντα πρόληψης που θα διατηρήσουν ακέραιο τον εξοπλισμό σας, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται στον κόσμο.

Θέτουμε νέα πρότυπα στη διεθνή απόδοση και ποιότητα
    • ISO 9001
      Σταθερά επίπεδα ποιότητας σε ολόκληρο τον κόσμο
    • ISO 12944
      Τα προϊόντα μας πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές για την αντιμετώπιση δυσμενών συνθηκών στη θάλασσα (C2 - C5)

Σταθερά επίπεδα ποιότητας σε ολόκληρο τον κόσμο

Τα προϊόντα μας πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές για την αντιμετώπιση δυσμενών συνθηκών στη θάλασσα (C2 - C5).

Ενημερωτικό υλικό

Εδώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό και οδηγίες σχετικά με τις πιο δημοφιλείς μας επιστρώσεις.

Λύσεις για τους κλάδους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου
Avantguard® - Αστάρια ενεργοποιημένου ψευδαργύρου
LOADING